Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam

Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļa informē, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora 15.11.2016. rīkojumu ir noteikts Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017. gadam:

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”- no 17.jūlija līdz 25.augustam.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”- no 01.jūnija līdz 14.jūlijam.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”- no 17.jūlija līdz 25.augustam.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”- no 17.jūlija līdz 25.augustam.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”- no 01.jūnija līdz 14.jūlijam.

Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājuma laikā būs slēgtas. Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinās līdz 2017.gada 31.augustam vietu pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaigznīte”, “Kāpēcītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvāts bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaniņš” (vadītāja Silvija Bērziņa), “Bērziņš” (vadītāja Zinaīda Kotkina) un “Auseklītis” (vadītāja Anita Paģire). Pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaniņš”, “Bērziņš” un “Auseklītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvāts bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaigznīte” (vadītāja Marija Aļeksejeva) un “Kāpēcītis” (vadītāja Janīna Anspoka).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Izglītības darba speciālists
Ilona Skrode

Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā 8262
Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice) 8330
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308