Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā

Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā

Jēkabpilī izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā. Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņēma 23.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē, kurā tika apstiprināts arī  konkursa nolikums.
Konkurss par vides objekta dizaina izstrādi izsludināts, lai turpinātu pilnveidot vizuāli pievilcīgu un estētisku Jēkabpils pilsētu. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Rezultātus vērtēs izveidota komisija, kura apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu. Konkursa mērķis ir rast ideju un veidot laikmetīgu, vizuāli izteiksmīgu vides objektu Jēkabpils pilsētas publiskajā ārtelpā, respektējot apkārtējo vidi un vienlaikus radot oriģinālu, Jēkabpils tēlam atbilstošu vietzīmi.

Kopējais konkursa balvu fonds ir 3000,00 euro apmērā. Pieteikumi konkursam jāiesniedz Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Vienas pieturas aģentūrā no šī gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam. 
Vairāk par konkursa nosacījumiem var izlasīt pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Jaunumi.

A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināts konkurss par vides objekta dizaina izstrādi Brīvības – Neretas ielas krustojumā 8262
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308