20.maijā aicina uz konferenci "Palīdzi bērnam izaugt ģimenē"

20.maijā Jēkabpils Tautas namā tiksies Zemgales un Latgales reģiona audžuģimenes, aizbildņi, sociālie darbinieki un citi nozares pārstāvji, lai kopā stāstītu un runātu par svarīgāko - iespēju katram bērnam augt ģimeniskā, harmoniskā vidē.
Konferences ietvaros paredzēta ģimenes sistēmiskās terapeites Guntas Jakovelas meistarklase – demonstrējums „Darbs reflektējošā komandā ar ģimeņu emocijām”. Notiks arī paneļdiskusija „Kā attīstīt audžuģimeņu sadarbību ar bāriņtiesu, sociālo dienestu un citām institūcijām”, kurā piedalīsies VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referents Aleksejs Makuševs, Bāriņtiesu asociācijas pārstāve, Viesītes novada Bāriņtiesu priekšsēdētāja Sandra Grigorjeva, sociālā darbiniece, bērnu emocionālās audzināšanas programmu vadītāja Ruta Silapētere, audžuģimeņu apvienības „Muna Sāta” vadītāja Marija Pupiņa un nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” ģimeņu atbalsta centra koordinatore Gundega Škutāne.

Plānots arī audžuģimeņu koncerts un, tā kā uz konferenci ieradīsies patiesi kuplas ģimenes, notiks dažādas aktivitātes bērniem.

Jēkabpiliešiem jāņem vērā, ka laukums pie Jēkabpils Tautas nama 20.maijā satiksmei būs slēgts.

Konferenci organizē nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” un biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”.

Patiecamies ikvienam, kurš ziedoja grāmatas, kā arī uzņēmumiem, kas sarūpējuši dāvanas audžuģimenēm – SIA „Reāls”, SIA „Margret”, SIA „Mimoza”, SIA „Miķelāni bekons”, suši bāram „Sakura”, SIA „Jēkabpils grāmata”, SIA „AB izklaide”. Paldies Jēkabpils Kultūras pārvaldei un organizācijām, kas palīdz nodrošināt aktivitātes bērniem!

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”

Pašvaldības nedēļas plāns no 24.07. līdz 30.07.
24.Jūlijs, 2017
9000
Aicina konkursam pieteikt Jēkabpils labāko tirgotāju
24.Jūlijs, 2017
8813
Tehnisku iemeslu dēļ Dārzu ielas mikrorajona daudzdzīvokļu ēkās divas dienas netiks padota siltumenerģija karstā ūdens uzsildīšanai
21.Jūlijs, 2017
8989
Domes vadība iepazīst iestāžu, kapitālsabiedrību darbu
21.Jūlijs, 2017
8985
Noslēgusies pieteikumu pieņemšana konsultācijām labdarības akcijā “Dzīvo vesels”
21.Jūlijs, 2017
8978
Mobilais mamogrāfs Jēkabpilī būs arī augustā un septembrī
21.Jūlijs, 2017
8976
Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem ģimenes ārsta praksē nevar prasīt papildu samaksu
21.Jūlijs, 2017
8973
Izvēlēta Kena parka estrādes skice
20.Jūlijs, 2017
8971