Apstiprina lēmumu par Jēkabpils vēlēšanu komisiju

7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika ievēlēta Jēkabpils vēlēšanu komisija. Komisija ievēlēta šādā sastāvā:  Rasa Lukaševiča, Inese Rancāne - Beinaroviča, Edgars Graudiņš, Irina Laurenova, Iveta Upmace, Zigmārs Zemzars, Inita Sietniece. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un sekretārs tiks ievēlēts vēlēšanu komisijas sēdē, kura plānota š.g. 19.septembrī. Pirmo vēlēšanu komisijas sēdi, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, sasauc domes priekšsēdētājs. Vēlēšanu komisija bija jāizveido, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka republikas pilsētas vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas. Atbilstoši 27.07.2017 Jēkabpils pilsētas domes sēdē pieņemtajam lēmumam, tika izsludināta vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās līdz 2017.gada 11.augustam.

A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Bezmaksas seminārs - meistarklase “Veselīga uztura gatavošanas skola”
21.Septembris, 2017
9369
Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums
21.Septembris, 2017
9367
ONKOLOĢISKO SLIMĪBU PROFILAKSES DIENA JĒKABPILĪ. UZZINI, KĀ IZVAIRĪTIES NO VĒŽA!
20.Septembris, 2017
9362
Vingrošanas nodarbības “Esi aktīvs– nāc un vingro!”
20.Septembris, 2017
9360
SIRDS DIENAS PASĀKUMI JĒKABPILĪ
20.Septembris, 2017
9358
Notiks informatīvs pasākums par Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award
20.Septembris, 2017
9356
Aicina piedalīties Mobilitātes nedēļas akcijā “MOBILITĀTE IR TE”
20.Septembris, 2017
9354
Seniorus aicina piedalīties rudens velšu izstādē
19.Septembris, 2017
9350