Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi iepirkuma līgumu ar SIA “LC Būve” par pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187 pārbūvi. Dzīvojamā ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir tā neatņemama daļa. Ēka atrodas Brīvības un Akmeņu ielas stūrī un veido daļu no abu ielu vēsturiskās apbūves. Zemes gabala kopējā platība ir 382 m2.

Ēkas pārbūves mērķis ir sakārtot degradēto teritoriju un dzīvojamo māju pārveidot par viesnīcu. Pārbūve paredz ēkas pārplānošanu, izveidojot astoņus viesnīcas studijas tipa numuriņus. Viens no numuriem būs pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tiks veikta ēkas, bēniņu un pagraba siltināšana. Ēkai tiks nomainītas sijas, kā arī jumta segums. Telpām tiks nomainīti logi un durvis. Pagrabā tiks uzstādīts apkures katls.

Pārbūves ietvaros tiks labiekārtota arī ēkas apkārtne – izbūvēts jauns žogs un automātiski iebraucamie vārti, tiks izveidota autostāvvieta, atkritumu konteineru laukums, uzstādīti soliņi, veikta apzaļumošana un sakārtota ēkai pieguļošā ietve.

Pārbūvi plānots veikt gada laikā. Pēc pārbūves tiks veikta ēkas nomas tiesību izsole. Ēkas apsaimniekošana un izmitināšanas pakalpojumu sniegšana tiks nodota komersantam.

Pārbūves kopējās izmaksas ir 261 691,78 euro ar PVN. Plānots, ka 85% izmaksu tiks segti izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, 15% Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Pārbūve ir ietverta ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektā “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”.

Informāciju sagatavoja:
Laura Afanasjeva
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Uzsākta dzīvojamās ēkas pārbūve par viesnīcu
15.Marts, 2017
8208
Diskutē par jauno multifunkcionālo halli Jēkabpilī
14.Marts, 2017
8202
Jēkabpilī pirmo reizi svinīgi pasniedz suvenīrmonētas šogad jaundzimušo bērniņu vecākiem
10.Marts, 2017
8198
"Vakanču gadatirgū" šogad piedāvās vairāk kā 300 vakances (papildināts)
20.Marts, 2017
8236
4. martā Jēkabpilī tiks dots starts "Sieviešu dienas rallijam 2017"
02.Marts, 2017
8038
Jēkabpils vēstures muzejs saņēmis atbalstu piecu projektu realizēšanai
28.Februāris, 2017
8132
Par braukšanas maksas atvieglojumiem
27.Februāris, 2017
8120
Aicina pieteikties konkursam "Cālis 2017"
27.Februāris, 2017
8114
In memoriam Valdis Sakars
20.Marts, 2017
8231
Tikšanās ar Daugavpils novada un Beverīnas novada jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem
16.Marts, 2017
8218
Atbildīgie dienesti plūdu draudu gadījumā darbam ir gatavi
09.Marts, 2017
8194
Piedalies Jēkabpils pilsētas svētku devīzes radīšanā
28.Februāris, 2017
8130