Šonedēļ Jēkabpils pilsētas domes vadība – domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, vietnieks attīstības jautājumos Andris Rutko, pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis un citi domes deputāti turpināja iepazīšanos ar pilsētas iestāžu darbu.

Vakar, 27.jūlijā domes vadība apmeklēja SIA “JK Namu pārvalde”  un uzklausīja valdes locekļa Aivara Rutmaņa sniegto informāciju par kapitālsabiedrības darbību. Sarunā domes vadība tika informēta par Valsts kontroles sagatavotā revīzijas ziņojuma SIA “JK Namu pārvalde” aizrādījumu izpildi, galvenajām problēmām komunikācijā ar iedzīvotājiem un citām aktualitātēm.

Pēcpusdienā domes vadība apmeklēja Jēkabpils Kultūras pārvaldi. Kultūras pārvaldes vadītāja Inta Ūbele klātesošajiem prezentēja  pārvaldes darbības stratēģiju 2016.-2020.gadam, informēja par iestāžu darba specifiku,  prezentēja iestādes statistikas datus, kā arī izklāstīja galvenās finanšu pozīcijas un nākotnes vīziju par kultūras jomas attīstību pilsētā.  Diskusijas noslēgumā domes priekšsēdētājs R. Ragainis un vietniece sociālos jautājumos L. Kļaviņa uzteica Jēkabpils Kultūras pārvaldes  darbinieku profesionalitāti un radošumu, organizējot kultūras dzīvi pilsētā, un novēlēja veicināt sadarbību starp Jēkabpils Kultūras pārvaldi, Krustpils pili un Tūrisma informācijas centru, lai jau tuvākā nākotnē piedāvātu jaunus kultūras produktus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Iepazīšanos ar pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu domes vadība turpinās arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja:
Margita Liepiņa
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Domes vadība iepazīstas ar SIA “JK Namu pārvalde” un Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbu
28.Jūlijs, 2017
9034
Ceļā uz starptautisko futbola turnīru „Maardu cup 2017”
04.Augusts, 2017
9110
Domes vadība turpina iepazīties ar pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu
04.Augusts, 2017
9108
Šodien sākas labdarības akcija “Dzīvo vesels”
02.Augusts, 2017
9084
Paziņojums par konkursa izsludināšanu
28.Jūlijs, 2017
9003
Izvēlēta Kena parka estrādes skice
20.Jūlijs, 2017
8971
Domes vadība iepazīst iestāžu, kapitālsabiedrību darbu
21.Jūlijs, 2017
8985
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
14.Augusts, 2017
9087
Notiks seminārs “PILSĒTVIDE UN VELOSATIKSME”
07.Augusts, 2017
9009
Pašvaldības nedēļas plāns 14.08.-20.08.
14.Augusts, 2017
9160
Pašvaldības nedēļas plāns no 31.07. līdz 6.08.
31.Jūlijs, 2017
9060
Apstiprināta ZPR Attīstības padome, ievēlēts jauns priekšsēdētājs
19.Jūlijs, 2017
8964