Jautā pašvaldībai

Inese Bērziņa (Sidorenkova)
21.09.2017. 11:26
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Sakiet lūdzu vai tranšejās ,kur rok kanalizāciju, drīkst mest atpakaļ izraktos mālus, vai tur gadījumā nav jāber grants? Ļaudonas ielā ,vismaz ielas gala tranšejā ,ko izraka to sameta atpakaļ.
Birzu ielu iedzivotajs. Birzu ielu iedzivotajs
16.09.2017. 18:37
Kategorija: Domes vadībai
Labdien. Sakiet ludzu vai ir paredzets Birzu ielas un Jekaba ielas celu remonts. Bus uzklats asfalts?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.09.2017. 14:39

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Biržu un Jēkaba ielās nav plānoti asfaltēšanas darbi.

Liāna Svikle
16.09.2017. 10:15
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kad lietus līst joprojām no ielas ūdeņi gāžas Ziedu ielas 3 pagalmā. Ziemā neko nevarējāt darīt, ir pagājusi vasara un nekas nav lietas labā darīts. Kad savedīsiet ielu kārtībā, lai mūsu pagalmā no ielas netecētu ūdens?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.09.2017. 13:04

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka lietus ūdeņi pastiprināti nonāk privātīpašumos saistībā ar lielajām lietavām, daudzviet nokrišņu daudzums pārsniedzis 25 mm. Situācija ar laiku normalizēsies ūdeņiem uzsūcoties gruntī. Ielas virsmas līmenis jau vēsturiski ir augstāk un ūdeņi tiek novadīti zaļajā zonā, ielas pārbūve tuvākajos gados netiks veikta.

Amēlija Kocāne
15.09.2017. 15:22
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien.Atkārtoti lūdzu-aizberiet bedres Nameja 36 mājas stāvlaukumā.(no Ebreju kapu puses). Un stāvlaukums starp Nameja 36 un Nameja 32 ir tādā ūdenī,ka mašīnas jāliek uz zaļās zonas.Vai arī uzrakstiet telefona num. kur ir jāgriežas.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.09.2017. 13:23

Stāvlaukums starp Nameja ielu 36 un 32 atrodas SIA “JK Namu pārvalde” pārziņā. Lūdzam griezties pēc palīdzības Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpilī vai zvanīt pa tālruni 65231206.

Gājēju pāreja
14.09.2017. 21:03
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Paldies par atbildi par gājēju pāreju pie Gaļas nama, tomēr vēlos precīzāk noformulēt problēmu - jautājums nebija par Viestura ielu un nepavisam ne par bedru remontu, bet gan par pāreju uz Viesītes ielas, kur pretī ir Gaļas nams un aptieka. Viesītes ielā pavisam nesen tika klāts jauns asfalts, un bedres tur nav izdauzītas. Taču acīmredzot noasfaltēts ir ticis tā, ka tieši uz gājēju pārejas abās pusēs ir izteikti zemāka vieta, tādēļ tas ūdens tur visu laiku stāv. Milzīgas peļķes abās pusēs. Lūdzu, apsekojiet un ieplānojiet asfalta seguma labošanu, lai ūdens uzkrājas kaut kur citur, bet pretī veikalam būtu iespējams pāriet ielu, bīstams krustojums, cilvēki jau tā nepareizi to šķērso, un tās mūžīgās peļķes situāciju tikai pasliktina.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.09.2017. 15:31

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka lietus ūdens problēmas Viesītes un Viestura ielas krustojumā saprātīgi iespējams atrisināt tikai pārbūvējot Viestura ielu un izbūvējot  lietus ūdens kanalizāciju. Viestura ielas pārbūve plānota līdz 2020. gadam.

Marta Skudriņa
14.09.2017. 00:03
Kategorija: Domes vadībai
Par siltajām grīdām bērnudārzā- Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu- kāpēc ir aizliegums? Par to, ka ir iespēja pieslēgties apkurei esmu informēta!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
14.09.2017. 10:18

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nav aizliegusi izmantot pirmsskolas izglītības iestādēs apsildāmās grīdas. Gluži pretēji, pašvaldības izpilddirektors ir devis mutisku rīkojumu- pieslēgt apkuri iestādēs (tai skaitā arī apsildāmās grīdas) pēc vajadzības. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas 12.09.2017. apliecināja, ka aizliegumu sildīt grupas nav devušas. Pedagogs, kas sniedzis Jums šo informāciju, nav vērsies pie iestādes vadītāja.

iedzivotājs Juris
12.09.2017. 10:00
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jau rudens klat!!! Kad tiks gar Julija ielu noplauta zale??? Tur pat sakusas natres aug, gajeji un velo brauceji nevar normali izmainities ar automasinam. Varbut ainavu tehniķe to nevar saskati???
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.09.2017. 07:46

Jūlija iela nav  līgumfirmas SIA ”Hagberg”zāļes pļaušanas sarakstā. Atbilstoši šīs teritorijas pļaušanai finansējums nav atvēlēts.

Kristīne Kristīne
12.09.2017. 09:15
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Paldies par likuma citēšanu. Tomēr tāpat neatbildējāt, pēc kāda principa piedāvā atsevišķu dzīvojamo platību un pēc kāda - ar kopējām ērtībām?
Marta Skudriņa
10.09.2017. 00:23
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Bērnudārzā ir ierīkotas siltās grīdas, kāpēc vēsākās dienās, kamēr vēl nav pieslēgta apkure, vadība neatļauj audzinātājām tās izmantot? Bērni slimo!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13.09.2017. 10:58

Pirmsskolas izglītības iestāžu administrācija ir informēta, ka nepieciešamības gadījumā jebkurā brīdī iestāde var pieslēgties siltumam.

Aija Bētiņa
09.09.2017. 18:13
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Dzīvoju Pļaviņu ielā 80.Vai ir cerība,ka pievilks pilsētas kopīgo kanalizāciju arī līdz mūsu adresei? Māja atrodas starp Gulbju un Sēlijas ielām.
Līga Līga
07.09.2017. 13:44
Kategorija: Domes vadībai
Līdz cikiem ir Jēkabpils stadiona darba laiks? Piem. 06.09.2017. vārti tika aizslēgti plkst.20.30... Vai stadions nav domāts arī strādājošiem Jēkabpiliešiem, kas pa dienu strādā? Pagājušajā gadā stadionu varēja apmeklēt arī pēc plkst. 21.00.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13.09.2017. 13:18

Sākot ar 1.septembri stadions apmeklētājiem atvērts no 9:00 līdz 21:00. Darbinieks, kurš 06.09. vārtus aizvēra ātrāk, saņēmis aizrādījumu. Vārti plkst. 21:00 tiek slēgti drošības nolūkos, jo sporta laukumi un skeitparks netiek apgaismoti, un stadiona teritorija caurstaigāšanai nav paredzēta. Ja jautājums ir par skriešanu stadionā, tad darām zināmu, ka centrālie vārti ir atvērti visu diennakti, un ja esat nodrošinājies ar drošu apgaismes aprīkojumu – tad no stadiona jūs neviens ārā nedzīs.

Kristīne Kristīne
06.09.2017. 15:56
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Gribēju noskaidrot situāciju. Pēc kāda principa Jēkabpilī var iestāties dzīvokļu rindā un saņemt dzīvokli? Kāpēc atšķiras iespējas - ir vientuļās mātes ar nepilngadīgiem bērniem, kurām piešķir atsevišķu pašvaldības dzīvokli, un citām - tikai iespēja tikt sociālā dzīvoklī ar kopīgu vannas istabu, tualeti un virtuvi?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
11.09.2017. 10:55

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmo daļu pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

1) personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,

c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;

2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;

c) politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;

41) maznodrošinātas politiski represētās personas;

5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;

Papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”13. panta 1.daļā un 14. panta 1.daļā noteiktajām personām, kurām pašvaldībai ir jāsniedz palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, domes Saistošajos noteikumos Nr.32 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ( apstiprināti 15.12.2016. protokols Nr. 34 8§) ir noteiktas tās personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību. “ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā “ 13. panta 1.daļā, 14. panta 1.daļā un šajos noteikumos 3.1.punktā līdz 3.3.punktam noteikto personu kategorijām , kurām pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Jēkabpils pilsētas dome sniedz palīdzību šādām personu kategorijām:

3.1. personas, kuras dzīvo kopā ar vecākiem , ja viņas nodibinājušas atsevišķu ģimeni;

3.2. persona (ģimene), kura ne mazāk kā 3 gadus lieto dzīvojamo telpu uz apakšīres līguma pamata;

3.3. persona (ģimene), kas īrē dzīvojamo telpu denacionalizētās vai bijušajiem īpašniekiem (mantiniekiem) atdotās mājās.

daina daina
30.08.2017. 16:18
Kategorija: Domes vadībai
Daudzivoklu.majas dzivoklim.atsledza udeni par paradiem jo.iepeju.samaksat ir niecigas un.ir jautajums vai jekabpili neeksiste ka udeni drikst atslegt tad ja majsaimniecina nodrosins brivu auksta udens pieeju un 25litri diennakti un udens tika atslegts.dzivokla.saimniecei klat neeksistejot.cita cilveka klatbutne pat nepierakstita
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
31.08.2017. 08:19

Lūdzu norādīt konkrētu adresi, lai var sniegt precīzu atbildi.

Pii Darbinieks
30.08.2017. 05:26
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, lūdzu sniedziet informāciju,kur var iepazīties ar pii skolotāja darba laika grafiku, kurš būs no 01.09.2017.( no pulkstens cikiem līdz cikiem strādās viens pedagogs un no cikiem līdz cikiem strādās otrs pii pedagogs) ? Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
01.09.2017. 08:57

Ministru kabineta noteikumos Nr. 445, (05.07.2016)  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32.3.punktā noteikts: “ pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai”.

Lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu bērnu aprūpi, pirmsskolas izglītības programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanu, katra pirmsskolas izglītības iestādes administrācija, izvērtējot bērnu vecumposmu, nosaka kārtību, kādā pirmsskolas izglītības pedagogs strādā augstāk minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās darba stundas nedēļā, tai skaitā sagatavošanās stundas nodarbību vadīšanai.

PII Skolotāja
29.08.2017. 19:29
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, sakiet lūdzu cik stundas būs pii skolotājiem no 01.09.2017. jābūt uz vietas ( savā darba vietā pii), ja MK noteikumi pii skolotājiem paredz 40 stundu darba laiku no kurām 36 ir kontaktstundas un 4 ir paredzētas pedagogam sagatavoties nodarbībam? Jo reāli ja viens pedagogs strādā grupā ar bērniem otram pedagogam tur gatavojoties nodarbībām ir neiespējami koncentrēties darbam. Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
01.09.2017. 08:56

Ministru kabineta noteikumos Nr. 445, (05.07.2016)  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32.3.punktā noteikts: “ pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai”.

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošanu pieejamāku, 02.08.2017. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors izdevis rīkojumu “Par izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos”, nosakot no 01.09.2017. pirmsskolas izglītības iestāžu (Auseklītis, Kāpēcītis, Bērziņš, Zvaniņš, Zvaigznīte)  darba laiku no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00. Informācija tika publicēta visos masu medijos un visas pirmsskolas izglītības iestādes ir informējušas bērnu vecākus.

Lapas