Jēkabpils pilsētas domes vadība

Jēkabpils pilsētas domes vadība

Leonīds
Salcevičs
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Telefons: 
65232335
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Kabinets: 
203.kab
Pieņemšana: 
Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no plkst.14.00 līdz 16.00
Jānis
Raščevskis
Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos
Telefons: 
65207300
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Kabinets: 
205.kab.
Pieņemšana: 
Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst.14.00 līdz 17.00
Aivars
Kraps
Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Telefons: 
28233435
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Kabinets: 
206.kab.
Pieņemšana: 
Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst.14.00 līdz 17.00
Guntars
Gogulis
Pašvaldības izpilddirektors
Telefons: 
65207301
Adrese: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Kabinets: 
201.kab.
Pieņemšana: 
Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst.14.00 līdz 17.00
Izmaiņu datums 02.12.2016. 14:13