Ikmēneša NVO Informatīvajā dienā ar iedzīvotājiem diskutēja SIA ”JK Namu pārvalde” un SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētāji

Ikmēneša NVO Informatīvajā dienā ar iedzīvotājiem diskutēja SIA ”JK Namu pārvalde” un SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētāji

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” februārī aicināja NVO pārstāvjus un pilsētas iedzīvotājus uz šī gada otro Informatīvo dienu, kura norisinājās 19.februārī, Dienas centrā „Kopā būt”, Jaunajā ielā 39i.

Šoreiz uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēt tika aicināti SIA „JK Namu pārvalde” valdes priekšsēdētājs Ainārs Vasilis un SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko. Sarunu temats bija apkures tarifi, siltuma ekonomija, rēķinu apmaksas kārtība, namu apsaimniekošana un citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

Aleksandrs Karpenko informēja par gaidāmajiem darbiem šovasar, kuri saistīti ar siltumtrases rekonstrukcijas projektu, kas ietver siltumtrases posma no Tvaika ielas Katlu mājas ieguldīšanu zemē, lai novērstu siltumenerģijas zudumu. SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs arī skaidroja iedzīvotājiem kādēļ rodas siltumenerģijas zudumi, kas jau ir darīts šīs problēmas risināšanai un kādi ir turpmākie plāni, lai to risinātu. Sarunas gaitā A.Karpenko arī skaidroja, kādas izmaksas sastāda kopējo rēķinu par piegādāto siltumenerģiju un kādi darbi jāveic pašiem dzīvokļu īpašniekiem, savā starpā vienojoties, lai uzlabotu savas daudzdzīvokļu mājas stāvokli, līdz ar to - samazinātu siltumenerģijas zudumus un tās patēriņu.

 Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot visus sev interesējošos jautājumu, kuri bija sagatavoti jau iepriekš vai radās diskusijas laikā, piemēram, kāpēc rēķini par piegādāto siltumenerģiju ir tik lieli, ja tajā pašā laikā daudzdzīvokļu namu telpās nepietiek siltums un ir auksti. Ainārs Vasilis centās iedzīvotājiem izskaidrot, kādēļ katrā konkrētajā gadījumā rodas šāda situācija, un piedāvāja uzstādīt šajās mājās automātisko siltummezgla sistēmu, taču uzsvēra, ka iniciatīvai ir jānāk no pašu mājas iedzīvotāju puses. Taču, katrai situācijai ir jāmeklē individuāls risinājums, jo apstākļi mēdz atšķirties.

Informatīvās dienas rezultātā, iedzīvotājiem radās izpratne par SIA „JK Namu pārvalde”  un SIA „Jēkabpils siltums” funkcijām un, kur griezties jautājumu gadījumā. Diskusijas dalībnieki izprata, kādi ir viņu pienākumi, atbildība un iespējas savas mājvietas komforta uzlabošanā, saprotot, ka daudzdzīvokļu namu īpašniekiem pieder daļa no visas mājas, un par to ir jārūpējas visiem kopā, tāpēc ir svarīgi veidot uzkrājumus, kurus vēlāk ieguldīt labiekārtošanas un remonta darbos. SIA „JK Namu pārvalde” valdes priekšsēdētājs vairākkārt uzsvēra, ka, lai risinātu jebkuru problēmu, kas skar konkrēto namu, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku iniciatīva un iesaistīšanās, jo gluži tāpat, kā privātmāju īpašnieki apsaimnieko savas mājas, arī daudzdzīvokļu namu īpašniekiem ir jāsaprot, ka viņi ir sava nama saimnieki. Protams, situācijas mēdz atšķirties, tāpēc SIA „JK Namu pārvalde” no savas puses „nāk palīgā” un risina sarežģītākus gadījumus.

Ainārs Vasilis arī aicināja iedzīvotājus taupīt savu laiku un resursus, maksājot rēķinus elektroniski un izveidojot bankā regulāro maksājumu. Šajā sakarā Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā iespēju senioriem apmeklēt neformālās nodarbības „Jauno tehnoloģiju iespējas un izmantošana ikdienā” Dienas centrā „Kopā būt”, kur interešu pulciņa vadītāja Maira iemācīs un pastāstīs, kā veikt maksājumus internetbankā.

Diskusijas dalībnieku vidū atzinību izpelnījās SIA „JK Namu pārvalde”  valdes priekšsēdētāja aicinājums daudzdzīvokļu mājās  pilnvarot personu, kura pildītu tā saucamo „mājas vecākā” pienākumus, kas būtiski atvieglotu dažādu operatīvu darbu izpildi un lēmumu pieņemšanu, kas saistīta ar konkrēto namu.

Jautājumi izskanēja ļoti dažādi, katram tika dota iespēja izteikties un tikt uzklausītam.

Tiekamies nākamajā Informatīvajā dienā,  19. martā, kad plānota tikšanās ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. Sekojiet līdzi informācijai.

Santa Kūlīte, Jēkabpils NVO resursu centrs

Jēkabpils NVO aktualitātes no 19.- 25.augustam 
19.Augusts, 2019
13819
Kā sevi prezentēt pārliecinoši un veiksmīgi?
14.Augusts, 2019
13799
Jēkabpils NVO aktualitātes no 12. - 18. augustam 
09.Augusts, 2019
13774
Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem
09.Augusts, 2019
13773
Jēkabpils NVO aktualitātes no 05. - 11. augustam 
06.Augusts, 2019
13739
21.gadsimts- sociālo mediju gūtā” lekcijas retrospekcija
11.Jūlijs, 2019
13614
NVO aktualitātes no 8. līdz 13. jūlijam 
11.Jūlijs, 2019
13609
NVO aktualitātes no 8. līdz 13. jūlijam 
08.Jūlijs, 2019
13586
NVO aktualitātes no 1. līdz 6.jūlijam
01.Jūlijs, 2019
13549
JĒKABPILĪ ATKLĀTA ANO GLOBĀLO MĒRĶU SIENA
21.Jūnijs, 2019
13503
 NVO aktualitātes no 17. līdz 23.jūnijam 
18.Jūnijs, 2019
13483
LATVIJAS AKTĪVIE ROMU JAUNIEŠI!
18.Jūnijs, 2019
13480