Ikmēneša NVO Informatīvajā dienā ar iedzīvotājiem diskutēja SIA ”JK Namu pārvalde” un SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētāji

Ikmēneša NVO Informatīvajā dienā ar iedzīvotājiem diskutēja SIA ”JK Namu pārvalde” un SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētāji

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” februārī aicināja NVO pārstāvjus un pilsētas iedzīvotājus uz šī gada otro Informatīvo dienu, kura norisinājās 19.februārī, Dienas centrā „Kopā būt”, Jaunajā ielā 39i.

Šoreiz uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēt tika aicināti SIA „JK Namu pārvalde” valdes priekšsēdētājs Ainārs Vasilis un SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko. Sarunu temats bija apkures tarifi, siltuma ekonomija, rēķinu apmaksas kārtība, namu apsaimniekošana un citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.

Aleksandrs Karpenko informēja par gaidāmajiem darbiem šovasar, kuri saistīti ar siltumtrases rekonstrukcijas projektu, kas ietver siltumtrases posma no Tvaika ielas Katlu mājas ieguldīšanu zemē, lai novērstu siltumenerģijas zudumu. SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs arī skaidroja iedzīvotājiem kādēļ rodas siltumenerģijas zudumi, kas jau ir darīts šīs problēmas risināšanai un kādi ir turpmākie plāni, lai to risinātu. Sarunas gaitā A.Karpenko arī skaidroja, kādas izmaksas sastāda kopējo rēķinu par piegādāto siltumenerģiju un kādi darbi jāveic pašiem dzīvokļu īpašniekiem, savā starpā vienojoties, lai uzlabotu savas daudzdzīvokļu mājas stāvokli, līdz ar to - samazinātu siltumenerģijas zudumus un tās patēriņu.

 Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot visus sev interesējošos jautājumu, kuri bija sagatavoti jau iepriekš vai radās diskusijas laikā, piemēram, kāpēc rēķini par piegādāto siltumenerģiju ir tik lieli, ja tajā pašā laikā daudzdzīvokļu namu telpās nepietiek siltums un ir auksti. Ainārs Vasilis centās iedzīvotājiem izskaidrot, kādēļ katrā konkrētajā gadījumā rodas šāda situācija, un piedāvāja uzstādīt šajās mājās automātisko siltummezgla sistēmu, taču uzsvēra, ka iniciatīvai ir jānāk no pašu mājas iedzīvotāju puses. Taču, katrai situācijai ir jāmeklē individuāls risinājums, jo apstākļi mēdz atšķirties.

Informatīvās dienas rezultātā, iedzīvotājiem radās izpratne par SIA „JK Namu pārvalde”  un SIA „Jēkabpils siltums” funkcijām un, kur griezties jautājumu gadījumā. Diskusijas dalībnieki izprata, kādi ir viņu pienākumi, atbildība un iespējas savas mājvietas komforta uzlabošanā, saprotot, ka daudzdzīvokļu namu īpašniekiem pieder daļa no visas mājas, un par to ir jārūpējas visiem kopā, tāpēc ir svarīgi veidot uzkrājumus, kurus vēlāk ieguldīt labiekārtošanas un remonta darbos. SIA „JK Namu pārvalde” valdes priekšsēdētājs vairākkārt uzsvēra, ka, lai risinātu jebkuru problēmu, kas skar konkrēto namu, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku iniciatīva un iesaistīšanās, jo gluži tāpat, kā privātmāju īpašnieki apsaimnieko savas mājas, arī daudzdzīvokļu namu īpašniekiem ir jāsaprot, ka viņi ir sava nama saimnieki. Protams, situācijas mēdz atšķirties, tāpēc SIA „JK Namu pārvalde” no savas puses „nāk palīgā” un risina sarežģītākus gadījumus.

Ainārs Vasilis arī aicināja iedzīvotājus taupīt savu laiku un resursus, maksājot rēķinus elektroniski un izveidojot bankā regulāro maksājumu. Šajā sakarā Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā iespēju senioriem apmeklēt neformālās nodarbības „Jauno tehnoloģiju iespējas un izmantošana ikdienā” Dienas centrā „Kopā būt”, kur interešu pulciņa vadītāja Maira iemācīs un pastāstīs, kā veikt maksājumus internetbankā.

Diskusijas dalībnieku vidū atzinību izpelnījās SIA „JK Namu pārvalde”  valdes priekšsēdētāja aicinājums daudzdzīvokļu mājās  pilnvarot personu, kura pildītu tā saucamo „mājas vecākā” pienākumus, kas būtiski atvieglotu dažādu operatīvu darbu izpildi un lēmumu pieņemšanu, kas saistīta ar konkrēto namu.

Jautājumi izskanēja ļoti dažādi, katram tika dota iespēja izteikties un tikt uzklausītam.

Tiekamies nākamajā Informatīvajā dienā,  19. martā, kad plānota tikšanās ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. Sekojiet līdzi informācijai.

Santa Kūlīte, Jēkabpils NVO resursu centrs

Saeimas un NVO forums: pieteikt dalību līdz 31.maijam
22.Maijs, 2019
13339
Baltijas jūras reģiona NVO forumā vērš uzmanību uz jauniem pilsoniskās sabiedrības izaicinājumiem
21.Maijs, 2019
13335
Līdz 24. maijam iedzīvotāji aicināti pieteikties bezmaksas 15 dienu on-line mācību spēlei sava sapņu darba meklēšanai ''Atrodi Savu Aizraušanos''
21.Maijs, 2019
13331
Iedvesma darbam ar jauniešiem pieredzes apmaiņas braucienā
14.Maijs, 2019
13293
Līdz 16. maijam 18 gadīgi jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļojumiem pa Eiropu
14.Maijs, 2019
13289
NVO aktualitātes no 13.maija līdz 19.maijam 
13.Maijs, 2019
13284
Jēkabpils pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu
10.Maijs, 2019
13279
BRĪVPRĀTĪBA VIENĀ FOTOKADRĀ: IZSLUDINĀM FOTOAKCIJU
08.Maijs, 2019
13260
Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild SIA ‘’Jēkabpils ūdens’’
08.Maijs, 2019
13259
NVO aktualitātes no 7.maija līdz 10. maijam
07.Maijs, 2019
13251
NVO aktualitātes no 29.aprīļa līdz 5.maijam
29.Aprīlis, 2019
13195
Darba ar jaunatni pieredzes apmaiņas brauciens
25.Aprīlis, 2019
13173