Iedvesma darbam ar jauniešiem pieredzes apmaiņas braucienā

Iedvesma darbam ar jauniešiem pieredzes apmaiņas braucienā

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta ‘’#runaarmanijekabpils’’ ietvaros  7.maijā notika pieredzes apmaiņas brauciens Jēkabpils jaunatnes darbiniekiem, lēmumu pieņēmējiem un vecāko klašu jauniešiem, lai ielūkotos tuvāku un tālāku novadu darbā ar jaunatni. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās arī divi pārstāvji no Jēkabpils pilsētas domes - deputāti  Mārtiņš Svilis un Signe Bērziņa.

Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts” Bērzaunē

Brauciena dalībnieki viesojās Bērzaunē, biedrības “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”” iekārtotajās telpās „Dambīšos”, kur viesus laipni uzņēma biedrības vadītāja Anita Aizstrauta un jaunatnes darbiniece Iluta Kārkliņa. Biedrība 2008. gadā dibināta ar mērķi radīt vietu, kur bērniem un jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, attīstot dažādas prasmes un iemaņas. Biedrība un vietējie jaunieši pašvaldības piešķirtās telpas iekārtojuši paši savām rokām, taču atzīst, ka liela nozīme šajā procesā bijusi milzīgajam vietējo uzņēmēju atbalstam.

Biedrības pārstāves dalījās pieredzē, stāstot, ka regulāri projektu ietvaros tiek organizētas dažādas nometnes bērniem un jauniešiem. Ikdienā bērniem un jauniešiem iespējams apmeklēt dažādus pulciņus, pēc kuriem, kā saka biedrības pārstāves, jaunieši parasti vēl uzkavējas, lai pavadītu laiku ar citiem sarunās un spēlējot galda spēles. Jauniešiem pieejama labi aprīkota kokapstrādes telpa, zāle, kurā dejot vai organizēt kādus publiskus pasākumus, galda spēļu istaba un telpa rokdarbiem. Vietējie jaunieši patiešām novērtē šīs brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo vienā dienā apvienību apmeklē pat 40 bērnu un jauniešu.

Madonas novada MFJIC „KUBS”

Ņemot vērā faktu, ka ‘’Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018’’ bija Madona, tika apmeklēta viena no Madonas Jauniešu centra struktūrvienībām - Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "KUBS", lai aplūkotu, ko viņi ir paveikuši un gūtu vērtīgas atziņas, kuras ‘’atvest uz Jēkabpili’’.

Centra pārstāves uzsvēra, ka jauniešiem ir jāsniedz gan iespēja izpausties un darīt pašiem, gan arī jānodrošina motivācija. Vērtīgs padoms tika gūts brīvprātīgā darba uzskaites sistēmas ieviešanā, ko viņi ir veiksmīgi realizējuši, sniedzot iespēju jauniešiem uzskaitīt savas brīvprātīgajā darbā nostrādātās stundas un šajā darbā iegūtās kompetences, vēlāk par to saņemot Novada domes priekšsēdētāja apliecinājumu.

Kā vēl viena būtiska atziņa, no kuras vērts mācīties: uzsvars tiek likts uz to, ka jauniešiem pašiem ir jānāk ar savām iniciatīvām un jārealizē idejas. Jaunatnes lietu speciālists sniedz nepieciešamo atbalstu un padomus, dod jauniešu idejām spārnus un vajadzības gadījumā palīdz tām nolaisties tuvām pie zemes,  lai šīs idejas veiksmīgi īstenotu, lielāko darbu atstājot uz pašu iniciatīvas autoru pleciem. Tas reizē sniedz praktiskas iemaņas jauniešiem un veido patstāvību, ļaujot arī noticēt savām spējām.

Lai pateiktos un motivētu aktīvākos un iniciatīvas bagātākos jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos, katra gada beigās tradicionāli vairākās kategorijās tiek pasniegta Madonas novada jaunatnes lietu gada balva “Sudraba Gailis”.

Koprades māja SKOLA6 Cēsīs

Lielu sajūsmu un iedvesmu radīja Cēsu Radošo industriju centra „Koprades māja SKOLA6’’ apmeklējums, kur sena un pieredzes bagāta māja pielāgota ļoti mūsdienīgam un, jāsaka, Latvijas mērogā pat futūristiskam pielietojumam ar moderniem elementiem jaunajiem un radošajiem prātiem. Šis centrs sniedz iespēju vienuviet satikties kreatīvām personām, strādāt vienlaikus gan kopā, gan atsevišķi, vai izīrēt privātu stūrīti savam nelielajam uzņēmumam. Kā minēja centra pārstāve, viņi saredz plašas perspektīvas strādāšanai šādā formātā, jo tā sniedz vienlaikus gan biznesa vidi, gan draudzīgu, radošu un neformālu atmosfēru. Šādu telpu koncepts sevī ietver tīklošanos uzņēmēju starpā, kas, kā zināms, ir īpaši veselīgi katram jaunam uzņēmumam. 

Šī ideja un tās veiksmīgais izpildījums jēkabpiliešiem raisīja pārdomas, ka nākotnē kaut ko līdzīgu noteikti vēlētos redzēt arī savā pilsētā, jo katram ir zināms kāds programmētājs, grafiskais dizaineris vai ar radošu un māksliniecisku prātu apdāvināts paziņa, kurš darbojas mājās. Šāda tipa kopā strādāšanas centra izveide Jēkabpilī sniegtu viņiem iespēju sanākt vienkopus, sadarboties, mācīties vienam no otra un veidot kontaktus, kā arī nodrošinātu modernu un mūsdienīgu darba vidi. Kā minēja centra vadītāja Cēsīs - profesiju, kuras iespējams veikt, neatrodoties noteiktā darba vietā kļūs arvien vairāk, tāpēc šāda koncepta koprades telpu attīstība var kļūt par vienu no noteicošajiem faktoriem, kas var vilināt dažādu jomu speciālistus pārcelties uz dzīvi reģionos.

Cēsu novada Jauniešu māja

Cēsu Jauniešu dome un viņu ierīkotā Jauniešu māja bija pierādījums un apliecinājums tam, ka ar pieticīgām finansēm un milzīgu apņēmību, komandas garu un roku darbu var īstenot lieliskas idejas. Šie neatlaidīgie un darboties gribošie jaunie cilvēki pašu rokām iekārtojuši sev mītnes vietu Cēsu pilsētas sirdī, Rīgas ielā 23, kur sanāk kopā, lai rīkotu sapulces, plānotu pasākumus, piedalītos filmu vakaros vai vienkārši atpūstos ar saviem vienaudžiem. Cēsu uzņēmīgie jaunieši paši raksta dažādus projektus, tajā skaitā arī uzņem pie sevis Eiropas brīvprātīgos no citām zemēm vai paši regulāri dodas jauniešu grupu apmaiņas projektos.

Kā atzina Cēsu jaunatnes lietu speciāliste, ar piešķirto pašvaldības finansējumu nepietiek visu ideju un mērķu realizēšanai, bet tas neliek viņiem nokārt galvu un aprobežot ambīcijas. Gluži pretēji – Jauniešu domei roku rokā sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciālistu, tiek meklēti sponsori, ar kuru iesaistīšanos un palīdzību tiek atrasti trūkstošie resursi.

Katru gadu viens no Cēsu novada Jauniešu domes rīkotajiem jaudīgākajiem un apmeklētākajiem pasākumiem ir „Jauniešu diena” vasaras izskaņā, kurā pulcējas dažādi viesmākslinieki, radošo darbnīcu vadītāji un citi pasākuma dalībnieki, kopā radot neaizmirstamus svētkus ikvienam iesaistītajam.

Cēsu jauniešu padarītais darbs, ambīcijas un radošums sniedza jēkabpiliešiem vērtīgu ieskatu, kā organizēt darbu ar jaunatni, kā arī – cik ļoti daudz kas atkarīgs no pašu ieguldītā darba un neatlaidības. Cēsu jauniešu domē piedalās, pasākumus rada, izsakās un brīvprātīgi strādā  ikviens Cēsu jaunietis, kurš vēlas iesaistīties un būt aktīvs, tāpēc viņu komandai nekad netrūkst ne darbīgu roku, ne acu, kas mirdz par ideju, kas jārealizē. Jauniešu domes pārstāvji un Jaunatnes lietu speciāliste Cēsīs apstiprināja, ka tieši atvērtība jauniešu vidū ir viena no viņu lielākajām panākumu atslēgām - vissvarīgākā kvalitātes zīme viņu Jauniešu domē, acīmredzot ir vēlme darīt, jo jaunieši domē netiek ievēlēti.

Visās brauciena laikā apmeklētajās vietās novērojām veiksmīgu, radošu, pasākumiem bagātu, aktīvu un novērtētu darbu ar jauniešiem. Katrā no šīm vietām, protams, savas veiksmes atslēgas, taču divas no tādām šīm vietām kopīgas. Kā Bērzaunē, tā arī Madonā un Cēsīs ir telpas jauniešiem, tādas, kurās satikties, vairot radošumu, lietderīgi pavadīt laiku, dalīties idejās un, kas nemazāk svarīgi - vienmēr atrast tajās kādu, kurš šīs idejas var palīdzēt realizēt, jaunatnes lietu speciālistu vai domubiedrus.

Gan Madonā, gan Cēsīs atradām to “divriteni”, par kuru paši domājām jau kādu laiku - abos novados izveidota brīvprātīgā darba motivācijas sistēma, kas ļauj pašvaldībām pateikties tiem, kas ikdienā ar mazākiem un lielākiem darbiem dara un rada tās labā, un dod iespēju pašiem brīvprātīgajiem jauniešiem savas iegūtās prasmes pēcāk pierādīt darba devējiem.  Pieredzes apmaiņas brauciens ļāva ielūkoties citu novadu darba ar jaunatni organizēšanā un pašu jauniešu enerģisko iniciatīvu realizēšanā, sniedzot plašāku redzesloku un optimisma devu, kā arī būtiskas atziņas. Darbs ar jauniešiem ir svarīga katras sevi cienošas pašvaldības sastāvdaļa un nu katrs no mums, kas piedalījās braucienā, ir gatavs tajā atgriezties ar jaunām dvesmām un dalīties tajās ar Jēkabpili - ceram, ka kopā mums izdosies izmantot iegūto pieredzi!

Jēkabpils NVO resursu centra komanda saka PALDIES Jēkabpils pilsētas domes deputātei Līgai Kļaviņai par palīdzību brauciena organizēšanā un vēl radošu un priecīgiem notikumiem bagātu vasaru visiem, kuri laipni uzņēma mūsu pilsētas viesus.

Projekts “#runaarmanijekabpils” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Santa Kūlīte, Jēkabpils NVO resursu centrs

Pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā iesniegti 10 projekti
02.Jūlijs, 2020
15438
Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas šogad jau otro reizi iesniegt projektus konkursam 
29.Maijs, 2020
15269
Pašvaldības finansējumu saņems astoņi  NVO projekti
29.Maijs, 2020
15268
Aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties aktivitātei Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
11.Maijs, 2020
15160
Jēkabpils NVO aktualitātes no 23. līdz 29. decembris
20.Decembris, 2019
14487
Jēkabpils NVO aktualitātes no 16. līdz 22. decembris
16.Decembris, 2019
14451
Jēkabpils NVO aktualitātes no 9. līdz 15. decembris
09.Decembris, 2019
14418
Jēkabpils NVO aktualitātes no 2. līdz 8. decembrim
02.Decembris, 2019
14366
Jēkabpils NVO aktualitātes no 25. nov. līdz 1. decembris
22.Novembris, 2019
14308
29.novembrī notiks informatīvais mentoru seminārs
22.Novembris, 2019
14302
28.novembrī notiks Brīvprātīgo godināšanas pasākums
21.Novembris, 2019
14300
 Jēkabpils NVO aktualitātes no 19. līdz 24. novembrim
15.Novembris, 2019
14277