JĒKABPILĪ ATKLĀTA ANO GLOBĀLO MĒRĶU SIENA

JĒKABPILĪ ATKLĀTA ANO GLOBĀLO MĒRĶU SIENA

Ar ielas kampaņu “Skaties globāli, rīkojies lokāli!” Izglītības iniciatīvu centrs 7.jūnijā atklāja sienas zīmējumu uz ēkas Brīvības ielā 122, kurā attēloti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Citās valstīs globālo mērķu līdzīga veida zīmējumi un instalācijas pilsētvidēs ir samērā populāri, bet Latvijā Jēkabpils ir pirmā pilsēta, kurā ar lielformāta zīmējuma palīdzību tiek pievērsta sabiedrības uzmanība.

Kas ir Globālie mērķi?

ANO 17 mērķi ir daļa no globālās visu valstu vienošanās par pasaules attīstību līdz 2030. gadam. Mērķi ir vērsti uz tādu globālu problēmu risināšanu kā nabadzība, bads, veselība, izglītība, enerģija, urbanizācija, dabas aizsardzība u.c. Šie mērķi attiecas uz visām valstīm, arī uz Latviju, un pasauli kopumā. Katrai valstij (un pašvaldībām tajās) ir jāmeklē un jāīsteno savi nacionāla mēroga pasākumi, lai tiektos uz šo mērķu sasniegšanu. Vienlaicīgi tas nozīmē arī uzņemties globālo atbildību –  palīdzēt ne tikai pašiem sev, bet arī citiem cilvēkiem visā pasaulē.

Zīmējuma atklāšanas pasākumā piedalījās pilsētas deputāti un pašvaldības institūciju vadošie darbinieki, kā arī daudzi jēkabpilieši. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps savā uzrunā atzīmēja, ka viņaprāt, viens no svarīgākajiem ANO mērķiem ir “Laba veselība”. Galvenās pasaules mēroga problēmas šī mērķa kontekstā ir: mātes mirstība, bērnu mirstība, slimības (AIDS, tuberkuloze, hepatīts), atkarības, ceļu satiksmes negadījumi, seksuālā un reproduktīvā veselība, nāve piesārņojuma dēļ, tabakas kontrole u.c.  Savukārt, priekšsēdētāja vietniece K.Ozola uzsvēra, ka ikviens cilvēks var palīdzēt izskaust badu, kas arī ir viens no ANO mērķiem. Šī mērķa uzstādījumi ir: panākt uzlabotu uzturu, atbalstīt mazos pārtikas ražotājus un ieguldīt lauku infrastruktūrā. Mūsdienās 795 miljonu cilvēku ir badā un 2050.gadā viņu skaits pieaugs par 2 miljardiem, ja netiks globāli risināti lauksaimniecības jautājumi.

Ielas kampaņas laikā iedzīvotāji tika informēti par ANO mērķu būtību un kā tie attiecas uz Jēkabpili, bērniem un jauniešiem bija iespēja zīmēt uz asfalta globālos mērķus, kā arī atbildēt uz viktorīnas jautājumiem, savukārt, pieaugušie varēja nobalsot par viņuprāt svarīgākajiem ANO mērķiem. Jēkabpilieši visvairāk nobalsoja par 13. ANO mērķi - “Planētas aizsardzība”-, kas nosaka veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi.

No jūsu dzīvesveida atkarīgs tas, kāda būs mūsu planēta nākotnē!

Ilgtspējīgu attīstību var veicināt gan institucionālā līmenī  - atbildīgi pašvaldību un valsts politiskie lēmumi, gan indivīdu līmenī – atbildīga rīcība ikdienā. Lemt un rīkoties ilgtspējīgi nozīmē nodrošināt šodienas cilvēku vajadzības, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Attīstība nevar būt ilgtspējīga, ja mēs tērējam vai izmantojam visus mūsu resursus, neatstājot neko nākamajām paaudzēm.

Paldies māksliniecei Ivandai Osītei, Bērnu un jauniešu centram, jauniešu biedrībai “13.pirmdiena” un viņu vadītājai Lilijai Ražinskai par sadarbību zīmējuma tapšanā un ielas kampaņas organizēšanā.

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 Informāciju sagatavoja:  Dr.paed. Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore

 

Jēkabpils NVO aktualitātes no 14. - 20.oktobrim
14.Oktobris, 2019
14139
23.oktobrī Jēkabpils pilsētas domes vadība uz tikšanos aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus
14.Oktobris, 2019
14138
Jēkabpils NVO aktualitātes no 23. - 29. septembrim
23.Septembris, 2019
14025
Jēkabpils NVO aktualitātes no 16. - 21. septembrim
16.Septembris, 2019
13966
Jēkabpils NVO aktualitātes no 9. - 14. septembrim
09.Septembris, 2019
13924
Jēkabpils NVO aktualitātes no 2. - 7. septembrim
02.Septembris, 2019
13883
Jēkabpils NVO aktualitātes no 19.- 25.augustam 
19.Augusts, 2019
13819
Kā sevi prezentēt pārliecinoši un veiksmīgi?
14.Augusts, 2019
13799
Jēkabpils NVO aktualitātes no 12. - 18. augustam 
09.Augusts, 2019
13774
Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem
09.Augusts, 2019
13773
Jēkabpils NVO aktualitātes no 05. - 11. augustam 
06.Augusts, 2019
13739
21.gadsimts- sociālo mediju gūtā” lekcijas retrospekcija
11.Jūlijs, 2019
13614