Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem

Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem

8.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa rezultātus, līdz ar to atbalstot finansējuma piešķiršanu astoņiem projektiem. 

Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes nolikumam „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”, kā arī Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas 23.jūlija sēdes lēmumam, projektu konkursā atbalstīti šādi projekti:

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, projekts: “Brīvā laika pavadīšana vasarā “Izzini Viesīti un tās dabu”. Projektā tiks iesaistīti Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni un viņu vecāki no sociāli mazaizsargātām grupām, kam ir finansiāli ierobežojumi, vai cita iemesla dēļ nav iespēja bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Projekta kopējās izmaksas: 1260,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”, projekts “Mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu atbalsta pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm”. Projekta mērķis uzlabot speciālistu (psihologs, logopēds) darba efektivitāti, pilnveidojot iespējas strādāt mūsdienīgām metodēm speciālistu kompetences ietvaros ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem, personām ar garīgā rakstura traucējumiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas: 1492,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, projekts: “Darbiņš man prieku deva”. Projekta mērķis: veicināt izglītošanu, zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot speciālistu palīdzību, kas nodrošinātu iespēju integrēties dzīvē. Veikt profilaktiskas nodarbības, apmācības un pārrunas par iespējām saglabāt darba spējas, iepazīstināt ar iespējām, kā mazināt kaulu, locītavu un saistaudu slimību radītās problēmas. Projekta kopējās izmaksas: 1397,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 787,00 euro.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, projekts: “Smūvo arī Jēkabpilī!” Projekta mērķis iedibināt Jēkabpilī inovatīvu fizisko aktivitāšu veidu – smūvošanu – iedzīvotāju veselības, aktīva dzīvesveida un sabiedrības labklājības attīstības veicināšanai. Projekta kopējās izmaksas: 1408,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “In&Ga”,projekts “Atklāj sevi!” Projekta mērķis veikt radošus pasākumus sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem vecumā no 7–14 gadiem, atklājot viņu individuālās spējas un talantus. Sniegt iespēju Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērniem un jauniešiem darboties dažādos vizuālās mākslas veidos ārpus dzīvesvietas, iepazīstoties ar dažādām tehnikām un materiāliem. Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” , projekts lekciju cikls “Satikšanās tilts”. Projekta mērķis ir organizēt lekciju ciklu par ģimenēs un sabiedrībā aktuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem, atrodot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai un tādējādi veicinot sabiedrības emocionālo veselību. Projekta kopējās izmaksas: 1422,50 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “4.siena”, projekts: “Autors – individuālā interpretācija. Plenērs un izstāde”. Projekta mērķis: pētot un aktualizējot autora kā individualitātes nozīmību un atbildību, dot iespēju pilsētas pusaudžiem un jauniešiem meklēt sev tuvākās vizuālās mākslas izteiksmes formas, tajās strādāt un radīt savu mākslas darbu kopas, kas apvienotas izstādē rada jaunu kultūras produktu Jēkabpils kultūrtelpā. Projekta kopējās izmaksas: 2767,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “RODACY” , projekts “Jēkabpils telefona objektīvā”. Projekta mērķis: neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana (IT tehnoloģijas – senioriem). Jēkabpils un Latvijas vēstures izzināšana un popularizēšana mazākumtautību auditorijas vidū. Projekta kopējās izmaksas: 1930,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Kopumā projektu konkursam jūlijā tika iesniegti 12 projekti.   Atgādināsim, ka atbilstoši nolikumam, nevalstisko organizāciju projektu konkurss tiek izsludināts divreiz gadā- gada sākumā un otrajā pusgadā. No Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta projektu konkursam kopumā šogad tika atvēlēti 20 000,00 eiro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Aicinām NVO uzlabot savas digitālās iemaņas!
08.Maijs, 2021
17058
Aicina apgūt iemaņas ZOOM platformas lietošanā
26.Aprīlis, 2021
16989
Kā mazināt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu? 
22.Aprīlis, 2021
16982
Dome piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem 
30.Marts, 2021
16830
Atbalsta visus iesniegtos nevalstisko organizāciju projektus
12.Marts, 2021
16703
Izsludināts atklāts konkurss mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības projektiem
12.Marts, 2021
16702
Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam 170 000 EUR vērtībā
16.Februāris, 2021
16562
Pašvaldība izsludina NVO projektu konkursu
01.Februāris, 2021
16484
Pašvaldība ar  nevalstiskajām organizācijām pārrunā aktualitātes kopīgā seminārā
22.Janvāris, 2021
16451
19.janvārī Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas uz tiešsaistes semināru
08.Janvāris, 2021
16377
Atvērta Kapacitātes stiprināšanas projektu programma AIF
04.Janvāris, 2021
16361
Piesakies NVO foruma pasākumam!
23.Novembris, 2020
16178