Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem

Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem

8.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa rezultātus, līdz ar to atbalstot finansējuma piešķiršanu astoņiem projektiem. 

Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes nolikumam „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”, kā arī Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas 23.jūlija sēdes lēmumam, projektu konkursā atbalstīti šādi projekti:

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, projekts: “Brīvā laika pavadīšana vasarā “Izzini Viesīti un tās dabu”. Projektā tiks iesaistīti Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni un viņu vecāki no sociāli mazaizsargātām grupām, kam ir finansiāli ierobežojumi, vai cita iemesla dēļ nav iespēja bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Projekta kopējās izmaksas: 1260,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”, projekts “Mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu atbalsta pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm”. Projekta mērķis uzlabot speciālistu (psihologs, logopēds) darba efektivitāti, pilnveidojot iespējas strādāt mūsdienīgām metodēm speciālistu kompetences ietvaros ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem, personām ar garīgā rakstura traucējumiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas: 1492,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, projekts: “Darbiņš man prieku deva”. Projekta mērķis: veicināt izglītošanu, zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot speciālistu palīdzību, kas nodrošinātu iespēju integrēties dzīvē. Veikt profilaktiskas nodarbības, apmācības un pārrunas par iespējām saglabāt darba spējas, iepazīstināt ar iespējām, kā mazināt kaulu, locītavu un saistaudu slimību radītās problēmas. Projekta kopējās izmaksas: 1397,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 787,00 euro.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, projekts: “Smūvo arī Jēkabpilī!” Projekta mērķis iedibināt Jēkabpilī inovatīvu fizisko aktivitāšu veidu – smūvošanu – iedzīvotāju veselības, aktīva dzīvesveida un sabiedrības labklājības attīstības veicināšanai. Projekta kopējās izmaksas: 1408,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “In&Ga”,projekts “Atklāj sevi!” Projekta mērķis veikt radošus pasākumus sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem vecumā no 7–14 gadiem, atklājot viņu individuālās spējas un talantus. Sniegt iespēju Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērniem un jauniešiem darboties dažādos vizuālās mākslas veidos ārpus dzīvesvietas, iepazīstoties ar dažādām tehnikām un materiāliem. Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” , projekts lekciju cikls “Satikšanās tilts”. Projekta mērķis ir organizēt lekciju ciklu par ģimenēs un sabiedrībā aktuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem, atrodot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai un tādējādi veicinot sabiedrības emocionālo veselību. Projekta kopējās izmaksas: 1422,50 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “4.siena”, projekts: “Autors – individuālā interpretācija. Plenērs un izstāde”. Projekta mērķis: pētot un aktualizējot autora kā individualitātes nozīmību un atbildību, dot iespēju pilsētas pusaudžiem un jauniešiem meklēt sev tuvākās vizuālās mākslas izteiksmes formas, tajās strādāt un radīt savu mākslas darbu kopas, kas apvienotas izstādē rada jaunu kultūras produktu Jēkabpils kultūrtelpā. Projekta kopējās izmaksas: 2767,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “RODACY” , projekts “Jēkabpils telefona objektīvā”. Projekta mērķis: neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana (IT tehnoloģijas – senioriem). Jēkabpils un Latvijas vēstures izzināšana un popularizēšana mazākumtautību auditorijas vidū. Projekta kopējās izmaksas: 1930,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Kopumā projektu konkursam jūlijā tika iesniegti 12 projekti.   Atgādināsim, ka atbilstoši nolikumam, nevalstisko organizāciju projektu konkurss tiek izsludināts divreiz gadā- gada sākumā un otrajā pusgadā. No Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta projektu konkursam kopumā šogad tika atvēlēti 20 000,00 eiro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Jēkabpils NVO aktualitātes no 14. - 20.oktobrim
14.Oktobris, 2019
14139
23.oktobrī Jēkabpils pilsētas domes vadība uz tikšanos aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus
14.Oktobris, 2019
14138
Jēkabpils NVO aktualitātes no 23. - 29. septembrim
23.Septembris, 2019
14025
Jēkabpils NVO aktualitātes no 16. - 21. septembrim
16.Septembris, 2019
13966
Jēkabpils NVO aktualitātes no 9. - 14. septembrim
09.Septembris, 2019
13924
Jēkabpils NVO aktualitātes no 2. - 7. septembrim
02.Septembris, 2019
13883
Jēkabpils NVO aktualitātes no 19.- 25.augustam 
19.Augusts, 2019
13819
Kā sevi prezentēt pārliecinoši un veiksmīgi?
14.Augusts, 2019
13799
Jēkabpils NVO aktualitātes no 12. - 18. augustam 
09.Augusts, 2019
13774
Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem
09.Augusts, 2019
13773
Jēkabpils NVO aktualitātes no 05. - 11. augustam 
06.Augusts, 2019
13739
21.gadsimts- sociālo mediju gūtā” lekcijas retrospekcija
11.Jūlijs, 2019
13614