Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem

Domes sēdē apstiprina finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem

8.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa rezultātus, līdz ar to atbalstot finansējuma piešķiršanu astoņiem projektiem. 

Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes nolikumam „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”, kā arī Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas 23.jūlija sēdes lēmumam, projektu konkursā atbalstīti šādi projekti:

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, projekts: “Brīvā laika pavadīšana vasarā “Izzini Viesīti un tās dabu”. Projektā tiks iesaistīti Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni un viņu vecāki no sociāli mazaizsargātām grupām, kam ir finansiāli ierobežojumi, vai cita iemesla dēļ nav iespēja bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Projekta kopējās izmaksas: 1260,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”, projekts “Mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu atbalsta pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm”. Projekta mērķis uzlabot speciālistu (psihologs, logopēds) darba efektivitāti, pilnveidojot iespējas strādāt mūsdienīgām metodēm speciālistu kompetences ietvaros ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem, personām ar garīgā rakstura traucējumiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas: 1492,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, projekts: “Darbiņš man prieku deva”. Projekta mērķis: veicināt izglītošanu, zināšanu un prasmju apguvi, izmantojot speciālistu palīdzību, kas nodrošinātu iespēju integrēties dzīvē. Veikt profilaktiskas nodarbības, apmācības un pārrunas par iespējām saglabāt darba spējas, iepazīstināt ar iespējām, kā mazināt kaulu, locītavu un saistaudu slimību radītās problēmas. Projekta kopējās izmaksas: 1397,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 787,00 euro.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, projekts: “Smūvo arī Jēkabpilī!” Projekta mērķis iedibināt Jēkabpilī inovatīvu fizisko aktivitāšu veidu – smūvošanu – iedzīvotāju veselības, aktīva dzīvesveida un sabiedrības labklājības attīstības veicināšanai. Projekta kopējās izmaksas: 1408,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “In&Ga”,projekts “Atklāj sevi!” Projekta mērķis veikt radošus pasākumus sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem vecumā no 7–14 gadiem, atklājot viņu individuālās spējas un talantus. Sniegt iespēju Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērniem un jauniešiem darboties dažādos vizuālās mākslas veidos ārpus dzīvesvietas, iepazīstoties ar dažādām tehnikām un materiāliem. Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” , projekts lekciju cikls “Satikšanās tilts”. Projekta mērķis ir organizēt lekciju ciklu par ģimenēs un sabiedrībā aktuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem, atrodot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai un tādējādi veicinot sabiedrības emocionālo veselību. Projekta kopējās izmaksas: 1422,50 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “4.siena”, projekts: “Autors – individuālā interpretācija. Plenērs un izstāde”. Projekta mērķis: pētot un aktualizējot autora kā individualitātes nozīmību un atbildību, dot iespēju pilsētas pusaudžiem un jauniešiem meklēt sev tuvākās vizuālās mākslas izteiksmes formas, tajās strādāt un radīt savu mākslas darbu kopas, kas apvienotas izstādē rada jaunu kultūras produktu Jēkabpils kultūrtelpā. Projekta kopējās izmaksas: 2767,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Biedrība “RODACY” , projekts “Jēkabpils telefona objektīvā”. Projekta mērķis: neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana (IT tehnoloģijas – senioriem). Jēkabpils un Latvijas vēstures izzināšana un popularizēšana mazākumtautību auditorijas vidū. Projekta kopējās izmaksas: 1930,00 euro. Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Kopumā projektu konkursam jūlijā tika iesniegti 12 projekti.   Atgādināsim, ka atbilstoši nolikumam, nevalstisko organizāciju projektu konkurss tiek izsludināts divreiz gadā- gada sākumā un otrajā pusgadā. No Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta projektu konkursam kopumā šogad tika atvēlēti 20 000,00 eiro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Piesakies NVO foruma pasākumam!
23.Novembris, 2020
16178
Aicina uz veloorientēšanās pasākumu Jēkabpilī
11.Augusts, 2020
15617
13. un 14.augustā aicina piedalīties Zemgales NVO forumā
06.Augusts, 2020
15593
Biedrības „Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” PILOTPROJEKTS "DZĪVES PRASMJU LABORATORIJA"
04.Augusts, 2020
15585
Piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem
03.Augusts, 2020
15565
Pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā iesniegti 10 projekti
02.Jūlijs, 2020
15438
Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas šogad jau otro reizi iesniegt projektus konkursam 
29.Maijs, 2020
15269
Pašvaldības finansējumu saņems astoņi  NVO projekti
29.Maijs, 2020
15268
Aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties aktivitātei Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
11.Maijs, 2020
15160
Jēkabpils NVO aktualitātes no 23. līdz 29. decembris
20.Decembris, 2019
14487
Jēkabpils NVO aktualitātes no 16. līdz 22. decembris
16.Decembris, 2019
14451
Jēkabpils NVO aktualitātes no 9. līdz 15. decembris
09.Decembris, 2019
14418