Piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem

Piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem

30.jūlija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par  finansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem. Kopumā projektu konkursam tika iesniegti 10 projekti. Finansējums tika piešķirts 9 projektiem, jo viens no iesniegtajiem projektiem neatbilda nolikumam "Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam" noteiktajām prasībām. Projektus vērtēja NVO projektu izvērtēšanas darba grupa. 
Atbalstīti un finansējums piešķirts šādiem projektiem:

Biedrība “RODACY”,
Projekts "Poļu kultūras dienas Jēkabpilī".
Aktivitātes: Sakarā ar Jēkabpils pilsētas 350 gada jubileju un 30 gadiem kā Jēkabpilī pastāv poļu biedrība, biedrība “ŖODACY” organizē Poļu kultūras dienas Jēkabpilī: 
Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, tiks organizēta fotoizstāde „Poļi Jēkabpilī – 30 gadi kopā”. Poļu nacionālās virtuves nedēļa IK „Bīriņi L.S.” šī gada septembrī. 24.oktobrī Krustpils kultūras namā notiks koncerts veltīts  Jēkabpils pilsētas 350 gadu jubilejai. 
Projekta kopējās izmaksas: 1582,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro.

Biedrība: “Dabas resursu aizsardzības biedrība”.
Projekts: "Publiski pieejamu velo remonta stendu uzstādīšana Jēkabpils pilsētā".
Aktivitātes: Velo remonta stenda uzstādīšana ar pašvaldību saskaņotajās vietās. Iedzīvotāju informēšana, publicitātes nodrošināšana – pēc velo remonta stendu uzstādīšanas iedzīvotāji tiks informēti par pieejamajiem velo remonta stendiem, tiks noorganizēts velo remontu stendu atklāšanas pasākums ar velo remonta stendu iespēju nodemonstrēšanu. 
Projekta kopējās izmaksas: 1000,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro.

Biedrība "CERĪBU SALA", 
Projekts: "Brīnums- pašu rokām".
Aktivitātes: Projekts tiks realizēts no 01.07.2020. līdz 07.12.2020. tiks novadītas 15 radošās nodarbības. Radošās nodarbības organizēs 30 bērniem – jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, viņu asistentiem un vecākiem, kā arī tiks pieaicināti no citām biedrībām 10 brīvprātīgie dalībnieki. Tiks izgatavotas gleznas, mācoties attīstīt sīko motoriku, uztveres, domāšanas un uzmanības funkcijas. Visu projektu laiku gatavie darbi būs izlikti apskatei biedrības telpās. Projekta noslēgumā decembrī tiks organizēta labās pieredzes apmaiņas pēcpusdiena ar darbu izstādi – prezentāciju. 
Projekta kopējās izmaksas: 680,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 630,00 euro.

Biedrība "CERĪBU SALA", 
Projekts: "Jēkabpils 350 gadiem veltīts konkurss “Miss un Misters" Cerību sala”.
Aktivitātes: Projekts tiks veikts laika periodā no 01.08.2020. līdz 20.10.2020. Radošās darbnīcas tiks gatavoti konkursam tērpi, kā arī jauniešiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks apgūtas jaunas dzīves prasmes. Konkurss notiks biedrības “Cerību sala” telpās 2020.gada oktobrī. Īpašie jaunieši un pieaugušiem savus izgatavotos tērpus paši arī demonstrēs – tiks parādīti triju veidu tērpi. Pēc visu tērpu demonstrēšanas komisija veiks izvērtēšanu un noteikts Mis un Misters Cerību sala. 
Projekta kopējās izmaksas: 865,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums:  765,00 euro.

Biedrība: Latvijas Neredzīgo biedrība.
Projekts: "Darbs dara darītāju".
Aktivitātes: Apsveikumu atklātņu izgatavošana. Zīda apgleznošana pielietot krāsu – sāls pludināšanas tehniku. Glezniņu, dekoru – baneru,veidošana, darbs ar katru dalībnieku individuāli, piesaistot palīgā asistentus.
Projekta kopējās izmaksas: 1186,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 960,00 euro.

Biedrība KPK “TILTS”.
Aktivitātes: Projekts norisināsies no 2020.gada 1.augusta līdz 30.novembrim un tā ietvaros paredzētas 4 aktivitātes: 1. Digitālo prasmju apguves seminārs “Iemācies” –  vienas diena  - 8 stundu seminārs speciālistiem, kuri apgūst prasmi veidot apmācošas spēles testus un izvērtējumu, izmantojot platformu “Kahoot!” 2. Spēlošanas prakse “Uzdrīksties” – apmācītie speciālisti, atbilstoši savām profesinālajām vajadzībām, vismaz 5 cilvēku grupai.  Supervīzijas 2 dienu seminārs “Uzpildies!” – iesaistītie dalībnieki dalās savā spēļošanas nodarbību sagatavošanas un vadīšanas pieredzē, kā arī apgūst pašpalīdzības metodes izdegšanas risku mazināšanai. 
Projekta kopējās izmaksas: 2000,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro.

Biedrība: Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS.
Projekts: "Personu ar kustību traucējumiem funkcionālo spēju uzlabošana".
Aktivitātes: Iegādāties pilnībā regulējamu multifunkcionālu un universālu elektrisko masāžas procedūru galdu, kas ļauj dažādot masāžas procesu personām ar kustību traucējumiem, un nodrošinātu kvalitatīvu fizioterapeita pakalpojumu pieejamību turpmākajos gados.
Projekta kopējās izmaksas: 1400,00 euro. 
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro.

Biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”.
Projekts: "HOP, dodamies, iepazīt Jēkabpili!".
Aktivitātes: Iepazīstināt Jēkabpili I. Izzinošā ekskursija jauniešiem gida pavadībā ar autobusu pa pilsētu, kuras laikā gids saistošā veidā pastāstīs par Jēkabpils pilsētas vēsturi, svarīgākajiem notikumiem, apskates objektiem. Iepazīsti Jēkabpili II. Izzinošā ekskursija ar uzdevumiem. Plānots arī atvērtais konkurss Jēkabpils jauniešiem, konkursa mērķis ir aicināt jauniešu radīt virtuālo ekskursiju tūri par Jēkabpili vai kādu apskates objektu. 
Projekta kopējās izmaksas: 1400,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro.

Biedrība: Jēkabpils Pensionāru apvienība “Sasaiste.
Projekts: "Bonusi jēgpilnām vecumdienām".
Aktivitātes: Tikšanās ar pilsētas domes deputātiem Ķieģeļu ielas mikrorajonā; 3.Interneta lietošanas pamatprasmju apgūšanas nodarbības sadarbībā ar Jēkabpils 3.vidusskolu; senioru dienas pasākums Jēkabpils Tautas namā; tikšanās ar sociālās un veselības jomas pārstāvjiem; publicitātes nodrošināšanas pasākumi.
Projekta kopējās izmaksas: 950,00 euro.
Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un piešķirtais finansējums: 590,00 euro.

Dome piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem 
30.Marts, 2021
16830
Atbalsta visus iesniegtos nevalstisko organizāciju projektus
12.Marts, 2021
16703
Izsludināts atklāts konkurss mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības projektiem
12.Marts, 2021
16702
Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam 170 000 EUR vērtībā
16.Februāris, 2021
16562
Pašvaldība izsludina NVO projektu konkursu
01.Februāris, 2021
16484
Pašvaldība ar  nevalstiskajām organizācijām pārrunā aktualitātes kopīgā seminārā
22.Janvāris, 2021
16451
19.janvārī Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas uz tiešsaistes semināru
08.Janvāris, 2021
16377
Atvērta Kapacitātes stiprināšanas projektu programma AIF
04.Janvāris, 2021
16361
Piesakies NVO foruma pasākumam!
23.Novembris, 2020
16178
Aicina uz veloorientēšanās pasākumu Jēkabpilī
11.Augusts, 2020
15617
13. un 14.augustā aicina piedalīties Zemgales NVO forumā
06.Augusts, 2020
15593
Biedrības „Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” PILOTPROJEKTS "DZĪVES PRASMJU LABORATORIJA"
04.Augusts, 2020
15585