Speciālisti dalīsies pieredzē

Speciālisti dalīsies pieredzē

Otrdien, 9.janvārī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centru, pieredzes apmaiņas nolūkā, apmeklēs Limbažu novada izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale, kā arī Limbažu Konsultatīvā bērnu centra speciālisti - vadītāja Inese Ezeriņa, logopēde Taņa Spridzāne, Montesori pedagoģe un fizioterapeite Elīna Valeine, logopēde Alda Krastiņa un psiholoģe Ilze Lismane.

Limbažu novadā, līdzīgi kā Jēkabpilī, darbojas Konsultatīvais bērnu centrs, kas dibināts 1998. gadā kā pilsētas domes struktūrvienība. 2002. gadā centrs kļuvis par patstāvīgu iestādi. 2009. gadā, Limbažu rajonam sadaloties vairākos novados, centrs kļuva par Limbažu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma izglītības atbalsta iestādi bērniem ar īpašām vajadzībām.

Centra mērķi ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku palīdzību vecākiem, pedagogiem un izglītības iestādēm pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām izglītošanā un sagatavošanā skolai, kā arī nodrošināt atbalstu jaunākā skolas vecuma bērnu ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošā skolā Limbažu novadā.

Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs veiksmīgi darbojas jau kopš 2011.gada. Centra kompetencē ir veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos aspektos - individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

 Centra pastāvēšanas laikā ir paveikts ļoti daudz – sniegtas konsultācijas un atbalsts bērniem, viņu vecākiem, pedagogiem, kā arī atbalsta personālam. Centra pakalpojumus izmanto iedzīvotāji no dažādām Latvijas vietām – Cesvaines, Viesītes, Aizkraukles, Madonas, Ogres, Neretas, Aknīstes, Pļaviņu, Preiļu, Līvānu un citiem novadiem. Nozīmīga loma ir arī centra speciālistu veiktajā izglītojošajā darbā, vadot seminārus dažādās Latvijas vietās, ar mērķi izglītot gan vecākus, gan pedagogus, gan dažādu jomu speciālistus, kas ikdienā strādā, lai palīdzētu bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

D.Laizāne,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra

izglītības darba speciāliste

Notika lekcija par tēmu “Kā dzīvot aizrautīgi?”
21.Aprīlis, 2018
10915
Notiks lekcija par tēmu “Kā dzīvot aizrautīgi?”
04.Aprīlis, 2018
10769
Piedalīsies seminārā pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem
28.Februāris, 2018
10479
Piedalīsies konferencē “Iekļaujoša skola - ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi”
28.Februāris, 2018
10478
Notika lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem "Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse"
03.Februāris, 2018
10284
Pārrunās atbalsta sniegšanas iespējas ģimenēm ar bērniem
23.Janvāris, 2018
10161
Notiks lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem "Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse"
22.Janvāris, 2018
10151
Centra psiholoģe runās par stresa pārvaldību
08.Janvāris, 2018
10053
Speciālisti dalīsies pieredzē
03.Janvāris, 2018
10029
Notika lekcija senioriem par garīgās veselības saglabāšanu
01.Decembris, 2017
9845
Notiks lekcija senioriem par tēmu "Garīgās veselības saglabāšana"
27.Novembris, 2017
9802
Aicina iedibināt jaunu tradīciju – ģimenes svētdienu
22.Novembris, 2017
9785