Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr.9.2.4.2/16/I/049 semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada decembra mēnesim

Nr.p.k.

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums
(dd.mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1

03.12.2019.

03.12.2019.

1

7:50-8:50

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem notiek projekta darbības "Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās" ietvaros

04.12.2019.

04.12.2019.

1

7:50-8:50

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem notiek projekta darbības "Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās" ietvaros

05.12.2019.

05.12.2019.

1

7:50-8:50

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem notiek projekta darbības "Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās" ietvaros

06.12.2019.

06.12.2019.

1

7:50-8:50

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā 1.-4.klašu audzēkņiem notiek projekta darbības "Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās" ietvaros

2

12.12.2019.

12.12.2019.

2

11:00-13:00

Jēkabpils NVO resursu centrs, SR Dienas centrs "Kopā būt!", Jaunā iela 39i, Jēkabpils

Lekcija senioriem

Lekcija senioriem "Dzīvesspēka stiprināšana" notiek projekta darbības "NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA"" ietvaros

3

02.12.2019.

02.12.2019.

45 min.

9:00-9:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

02.12.2019.

02.12.2019.

45 min.

9:55-10:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

02.12.2019.

02.12.2019.

45 min.

10:40-11:25

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

02.12.2019.

02.12.2019.

45 min.

12:15-13:00

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

4

02.12.2019.

02.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

04.12.2019.

04.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

06.12.2019.

06.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

09.12.2019.

09.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

11.12.2019.

11.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

13.12.2019.

13.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

16.12.2019.

16.12.2019.

2

17:00-19:00

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem

Boksa nodarbības bērniem un jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko nodarbību cikli riska ģimeņu bērniem" ietvaros

5

02.12.2019.

02.12.2019.

2

12:00-14:00

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Deju nodarbības

Deju nodarbības notiek projekta darbības "Fiziskās veselības veicināšanas nodarbību cikli grupās" nodarbību cikla "Ar deju uz veselību"" ietvaros

09.12.2019.

09.12.2019.

2

12:00-14:01

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Deju nodarbības

Deju nodarbības notiek projekta darbības "Fiziskās veselības veicināšanas nodarbību cikli grupās" nodarbību cikla "Ar deju uz veselību"" ietvaros

16.12.2019.

16.12.2019.

2

12:00-14:02

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Deju nodarbības

Deju nodarbības notiek projekta darbības "Fiziskās veselības veicināšanas nodarbību cikli grupās" nodarbību cikla "Ar deju uz veselību"" ietvaros

"Datums tiks precizēts"

"Datums tiks precizēts"

4

"Laiks tiks precizēts"

"Vieta tiks precizēta"

Deju vakars

Deju vakars notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

6

04.12.2019.

04.12.2019.

1 st. 30 min.

18:00-19:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Lekcija pieaugušajiem

Lekcija pieaugušajiem notiek projekta darbības "Informatīvi pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību  "Jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība" ietvaros

05.12.2019.

05.12.2019.

1 st. 30 min.

18:15-19:45

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija pieaugušajiem

Lekcija pieaugušajiem notiek projekta darbības "Informatīvi pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību  "Jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība" ietvaros

pasakumu_grafiks_novembris.docx

pasakumu_grafiks_oktobris.docx

pasakumu_grafiks_septembris2.docx

pasakumu_grafiks_augusts2019.docx

pasakumu_grafiks_junija1.docx

pasakumu_grafiks_maijs.docx

pasakumu_grafiks_aprilis.docx

pasakumu_grafiks_marts_precizets.docx

graf_feb19_preciz.docx

graf_jan19_3.docx

graf_dec18_pap.docx

gr_okt18_final.docx

Izmaiņu datums 02.12.2019. 12:34