Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr.9.2.4.2/16/I/049 semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada augusta mēnesim

Nr.p.k.

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums
(dd.mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1

22.08.2019.

22.08.2019.

3

13:00-16:00

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils

Nodarbība par veselīgu uzturu

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu notiek projekta darbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei “ ietvaros  

23.08.2019.

23.08.2019.

3

10:00-13:00

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils

Nodarbība par veselīgu uzturu

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu notiek projekta darbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei “ ietvaros  

23.08.2019.

23.08.2019.

3

13:00-16:00

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils

Nodarbība par veselīgu uzturu

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu notiek projekta darbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei “ ietvaros  

2

27.08.2019.

27.08.2019.

5

16:00-21:00

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Veselīga uztura gatavošanas skola

Veselīga uztura gatavošanas skola notiek projekta darbības "Izglītojoši pasākumi par veselīgu uzturu“ ietvaros  

3

29.08.2019.

29.08.2019.

2

11:00-13:00

Jēkabpils
senioru dienas centrs “Kopā būt” Jaunajā ielā 39i, Jēkabpils

Lekcija senioriem

Lekcija senioriem “Psihiskās un somatiskās
veselības saistība – fizisko aktivitāšu pozitīvā
ietekme uz psihisko veselību” notiek projekta darbības "Informatīvi pasākumi par veselības veicināšanas tēmām“ ietvaros

4

31.08.2019.

31.08.2019.

6

12:00-18:00

Jēkabpils Mežaparks, Mežaparka iela 5, Jēkabpils

Veselības diena

Veselības diena "Olimpiskais gars" notiek projekta darbības fizisko aktivitāšu dienas - kolektīvais sports ietvaros

pasakumu_grafiks_junija1.docx

pasakumu_grafiks_maijs.docx

pasakumu_grafiks_aprilis.docx

pasakumu_grafiks_marts_precizets.docx

graf_feb19_preciz.docx

graf_jan19_3.docx

graf_dec18_pap.docx

gr_okt18_final.docx

Izmaiņu datums 19.08.2019. 13:19