Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr.9.2.4.2/16/I/049 semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada jūnija mēnesim

Nr.p.k.

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums
(dd.mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1

01.06.2019.

01.06.2019.

4

09:00-13:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros  (2.grupa)      

08.06.2019.

08.06.2019.

2

09:00-11:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros (2.grupa)    

15.06.2019.

15.06.2019.

4

09:00-13:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros (2.grupa)    

2

03.06.2019.

03.06.2019.

6

09:00-15:00

Bērnu attīstības un atpūtas centrs "PALLA",   Auseklīša iela 4, Jēkabpils

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi)

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi) notiek projekta darbības "Veselības veicināšanas nometnes bērniem“ ietvaros  

04.06.2019.

04.06.2019.

6

09:00-15:00

Bērnu attīstības un atpūtas centrs "PALLA",   Auseklīša iela 4, Jēkabpils

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi)

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi) notiek projekta darbības "Veselības veicināšanas nometnes bērniem“ ietvaros

05.06.2019.

05.06.2019.

6

09:00-15:00

Bērnu attīstības un atpūtas centrs "PALLA",   Auseklīša iela 4, Jēkabpils

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi)

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi) notiek projekta darbības "Veselības veicināšanas nometnes bērniem“ ietvaros

06.06.2019.

06.06.2019.

6

09:00-15:00

Bērnu attīstības un atpūtas centrs "PALLA",   Auseklīša iela 4, Jēkabpils

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi)

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi) notiek projekta darbības "Veselības veicināšanas nometnes bērniem“ ietvaros

07.06.2019.

07.06.2019.

6

09:00-15:00

Bērnu attīstības un atpūtas centrs "PALLA",   Auseklīša iela 4, Jēkabpils

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi)

Veselīga dzīvesveide dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadi) notiek projekta darbības "Veselības veicināšanas nometnes bērniem“ ietvaros

3

03.06.2019.

03.06.2019.

2

14:30-16:30

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils

Deju nodarbība

Deju nodarbība notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

10.06.2019.

10.06.2019.

2

14:30-16:30

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils

Deju nodarbība

Deju nodarbība notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

17.06.2019.

17.06.2019.

2

14:30-16:30

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils

Deju nodarbība

Deju nodarbība notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

4

14.06.2019.

14.06.2019.

6

15:00-21:00

Krustpils pils, Rīgas iela 216B, Jēkabpils

Fizisko aktivitāšu pasākums personām ar invaliditāti

Fizisko aktivitāšu pasākums personām ar invaliditāti notiek projekta darbības "Fizisko aktivitāšu dienas – kolektīvais sports ietvaros                                 

5

26.06.2019.

26.06.2019.

6

"Laiks tiks precizēts"

Jēkabpils Mežaparks, Mežaparka iela 5, Jēkabpils

Veselības diena

Veselības diena "Esi aktīvs" notiek rojekta darbības "Fizisko aktivtāšu dienas - kolektīvais sports" ietvaros

6

29.06.2019.

29.06.2019.

6

"Laiks tiks precizēts"

Jēkabpils Mežaparks, Mežaparka iela 5, Jēkabpils

Interaktīvs pasākums jauniešiem

Interaktīvs pasākums jauniešiem notiek projekta darbības "Fizisko aktivitāšu dienas – kolektīvais sports, pasākums "Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem" ietvaros                                  

7

30.06.2019

30.06.2019

10

14.00 – 00.00

Brīvdienu māja Ānes muižā, Ozolnieku novads, Cenu pagasts

Veselīga dzīvesveida diennakts nometne

Veselīga dzīvesveida diennakts nometne sociālā riska grupu bērniem "Esi aktīvs! Esi pozitīvs!" (13-16gadi) notiek projekta darbības "Veselības veicināšanas bērniem “ ietvaros                                                "SLĒGTS PASĀKUMS"

 

 

 

pasakumu_grafiks_maijs.docx

pasakumu_grafiks_aprilis.docx

pasakumu_grafiks_marts_precizets.docx

graf_feb19_preciz.docx

graf_jan19_3.docx

graf_dec18_pap.docx

gr_okt18_final.docx

Izmaiņu datums 06.06.2019. 09:50