Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr.9.2.4.2/16/I/049 semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada marta mēnesim

Nr.p.k.

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums
(dd.mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1

01.03.2019.

01.03.2019.

2

12:00-14:00

Brīvā laika pavadīšanas klubā “Atslēga”, Ziemeļu ielā 22-3, Jēkabpils

Slimību profilakses pasākums "Onkoloģisko slimību profilakse"

Slimību profilakses pasākums notiek projekta darbības "Onkoloģisko slimību profilakse" ietvaros

2

05.03.2019

05.03.2019

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (1.grupa)                                                                 

07.03.2019.

07.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (1.grupa)                                                                  

05.03.2019

05.03.2019

1

17:30-18:30

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                 

07.03.2019.

07.03.2019.

1

17:30-18:30

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                  

12.03.2019.

12.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                 

14.03.2019.

14.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                  

19.03.2019.

19.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                 

21.03.2019.

21.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                  

26.03.2019.

26.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                 

28.03.2019.

28.03.2019.

1

16:00-17:00

Brīvības iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās "Esi aktīvs-nāc un vingro!” ietvaros (2.grupa)                                                                  

3

06.03.2019.

06.03.2019.

1

7:45-8:45

Jēkabpils pamatskola, Rīgas iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā                                        1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās” ietvaros                                                                       "SLĒGTS PASĀKUMS"

20.03.2019.

20.03.2019.

1

7:45-8:45

Jēkabpils pamatskola, Rīgas iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā                                        1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās” ietvaros                                                                       "SLĒGTS PASĀKUMS"

27.03.2019.

27.03.2019.

1

7:45-8:45

Jēkabpils pamatskola, Rīgas iela 192, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā                                        1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās” ietvaros                                                                       "SLĒGTS PASĀKUMS"

4

07.03.2019.

07.03.2019.

1

13:15-14:15

Jēkabpils pamatskola, R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā                                        1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās” ietvaros                                                                       "SLĒGTS PASĀKUMS"

21.03.2019.

21.03.2019.

1

13:15-14:15

Jēkabpisl pamatskola, R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība grupu nodarbību veidā                                        1.-4.klašu audzēkņiem

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības “Veselīgas vingrošanas nodarbību cikli bērniem grupās” ietvaros                                                                       "SLĒGTS PASĀKUMS"

5

07.03.2019.

07.03.2019.

40 min.

09:00-09:40

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Uztura lekcija

Uztura lekcija notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

40 min.

09:50-10:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Uztura lekcija

Uztura lekcija notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

40 min.

10:40-11:20

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Uztura lekcija

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

40 min.

09:00-09:40

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

40 min.

09:50-10:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

40 min.

10:40-11:20

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Vingrošanas nodarbība

Vingrošanas nodarbība notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.02.2019.

07.02.2019.

2

17:30-19:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Uztura lekcija pieaugušajiem

Uztura lekcija notiek projekta darbības "Interaktīvu fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nodarbību cikls “Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas veselības priekšnoteikums”" ietvaros                                              

6

02.03.2019.

02.03.2019.

2

12:00-14:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros      

09.03.2019.

09.03.2019.

2

12:00-14:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros      

16.03.2019.

16.03.2019.

2

12:00-14:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros      

23.03.2019.

23.03.2019.

2

12:00-14:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros      

30.03.2019.

30.03.2019.

2

12:00-14:00

Dambja iela 10, Jēkabpils

Psihologa vadīta atbalsta grupa

Psihologa vadītas atbalsta grupas notiek projekta darbības "Garīgās veselības profilakse “ ietvaros      

7

22.03.2019.

22.03.2019.

3

16:00-19:00

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība DOMUS Brīvības ielā157, Jēkabpils

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu notiek projekta darbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei" ietvaros

23.03.2019.

23.03.2019.

3

10:00-13:00

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība DOMUS Brīvības ielā157, Jēkabpils

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu notiek projekta darbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei" ietvaros

23.03.2019.

23.03.2019.

3

13:00-16:00

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība DOMUS Brīvības ielā157, Jēkabpils

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu notiek projekta darbības "Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei" ietvaros

8

04.03.2019.

04.03.2019.

2

13

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Deju nodarbība

Deju nodarbība notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

11.03.2019.

11.03.2019.

2

14:30-16:31

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Deju nodarbība

Deju nodarbība notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

18.03.2019.

18.03.2019.

2

14:30-16:32

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Deju nodarbība

Deju nodarbība notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

21.03.2019.

21.03.2019.

4

14:00-18:00

Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils

Deju vakars

Deju vakars notiek projekta darbības “Ar deju uz veselību” ietvaros

9

05.03.2019.

05.03.2019.

45 min.

9:15-10:00

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

05.03.2019.

05.03.2019.

45 min.

10:00-10:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

05.03.2019.

05.03.2019.

45 min.

10:45-11:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

05.03.2019.

05.03.2019.

45 min.

11:55-12:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

06.03.2019.

06.03.2019.

45 min.

8:45-9:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

06.03.2019.

06.03.2019.

45 min.

9:40-10:25

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

06.03.2019.

06.03.2019.

45 min.

10:30-11:15

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

45 min.

10:00-10:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

45 min.

10:45-11:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

07.03.2019.

07.03.2019.

45 min.

11:55-12:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

19.03.2019.

19.03.2019.

45 min.

9:15-10:00

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

19.03.2019.

19.03.2019.

45 min.

10:00-10:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

19.03.2019.

19.03.2019.

45 min.

10:45-11:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

19.03.2019.

19.03.2019.

45 min.

11:55-12:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

20.03.2019.

20.03.2019.

45 min.

8:45-9:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

20.03.2019.

20.03.2019.

45 min.

9:40-10:25

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

20.03.2019.

20.03.2019.

45 min.

10:30-11:15

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

21.03.2019.

21.03.2019.

45 min.

10:00-10:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

21.03.2019.

21.03.2019.

45 min.

10:45-11:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

21.03.2019.

21.03.2019.

45 min.

11:55-12:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

26.03.2019.

26.03.2019.

45 min.

9:15-10:00

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

26.03.2019.

26.03.2019.

45 min.

10:00-10:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

26.03.2019.

26.03.2019.

45 min.

10:45-11:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

26.03.2019.

26.03.2019.

45 min.

11:55-12:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

27.03.2019.

27.03.2019.

45 min.

8:45-9:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

27.03.2019.

27.03.2019.

45 min.

9:40-10:25

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

27.03.2019.

27.03.2019.

45 min.

10:30-11:15

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

28.03.2019.

28.03.2018.

45 min.

10:00-10:45

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

28.03.2019.

28.03.2019.

45 min.

10:45-11:30

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

28.03.2019.

28.03.2019.

45 min.

11:55-12:40

Kurzemes iela 8, Jēkabpils

Peldēšanas nodarbība

Peldēšanas nodarbības notiek projekta darbības "Peldēšanas nodarbību cikls grupās bērniem" ietvaros                                                                     "SLĒGTS PASĀKUMS"

10

19.03.2019.

19.03.2019.

90 min.

08:10-09:40

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

19.03.2019.

19.03.2019.

90 min.

09:50-11:20

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

19.03.2019.

19.03.2019.

90 min.

11:50-13:30

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

06.03.2019.

06.03.2019.

90 min.

09:00-10:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par attiecībām

Lekcija par attiecībām notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

06.03.2019.

06.03.2019.

90 min.

10:40-12:05

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par attiecībām

Lekcija par attiecībām notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

06.03.2019.

06.03.2019.

90 min.

12:55-14:25

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par attiecībām

Lekcija par attiecībām notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

18.03.2019.

18.03.2019.

90 min.

09:00-10:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par pubertāti (meitenēm)

Lekcija par pubertāti (meitenēm) notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                        "SLĒGTS PASĀKUMS"  

18.03.2019.

18.03.2019.

90 min.

10:40-12:05

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par pubertāti (meitenēm)

Lekcija par pubertāti (meitenēm) notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                        "SLĒGTS PASĀKUMS"  

18.03.2019.

18.03.2019.

90 min.

12:55-14:25

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par pubertāti (meitenēm)

Lekcija par pubertāti (meitenēm) notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                        "SLĒGTS PASĀKUMS"  

18.03.2019.

18.03.2019.

90 min.

09:00-10:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par pubertāti (zēniem)

Lekcija par pubertāti (zēniem) notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                        "SLĒGTS PASĀKUMS"  

18.03.2019.

18.03.2019.

90 min.

10:40-12:05

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par pubertāti (zēniem)

Lekcija par pubertāti (zēniem) notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                        "SLĒGTS PASĀKUMS"  

18.03.2019.

18.03.2019.

90 min.

12:55-14:25

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par pubertāti (zēniem)

Lekcija par pubertāti (zēniem) notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                        "SLĒGTS PASĀKUMS"  

28.03.2019.

28.03.2019.

90 min.

09:00-10:30

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

28.03.2019.

28.03.2019.

90 min.

10:40-12:05

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

28.03.2019.

28.03.2019.

90 min.

12:55-14:25

Jēkabpils 3.vidusskola, Slimnīcas iela 5 Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu un reproduktīvā veselība" ietvaros                                          "SLĒGTS PASĀKUMS"  

11

19.03.2019.

19.03.2019.

90 min.

08:10-09:40

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                                "SLĒGTS PASĀKUMS"  

19.03.2019.

19.03.2019.

91 min.

08:10-09:41

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                                "SLĒGTS PASĀKUMS"  

19.03.2019.

19.03.2019.

90 min.

09:50-11:20

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                                "SLĒGTS PASĀKUMS"  

19.03.2019.

19.03.2019.

90 min.

09:50-11:20

Jēkabpils 2.vidusskola, Jaunā iela 44, Jēkabpils

Lekcija par sekstingu

Lekcija par sekstingu notiek projekta darbības "Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība" ietvaros                                                                "SLĒGTS PASĀKUMS"  

 

 

graf_feb19_preciz.docx

graf_jan19_3.docx

graf_dec18_pap.docx

gr_okt18_final.docx

Izmaiņu datums 18.03.2019. 15:29