Jēkabpils uzņēmēju biedrība iepazīst Madonas novadā realizētās atbalsta aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai

5. jūnijā Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes locekļi kopā ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini, Finanšu institūcijas “ALTUM” Zemgales reģiona vadītāju Mārīti Lazdiņu un Jēkabpils Biznesa inkubatora vadītāju Jolantu Šūmakeri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonu, lai tiktos ar Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem un novada uzņēmējiem. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Madonas novada pašvaldības piedāvātajām atbalsta aktivitātēm uzņēmējdarbības veicināšanai.

Madonas novada pašvaldībā jēkabpilieši tikās ar Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīdu Goru un Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāju Ilzi Voginu, kuri iepazīstināja ar Madonas novada uzņēmējdarbības vides raksturojumu un realizētajām aktivitātēm, kuras ir palīdzējušas vietējiem uzņēmējiem, kā arī veicinājušas uzņēmējdarbības vides attīstību.

Kā pastāstīja uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāja I. Vogina, Madonas novada pašvaldība aktīvi realizē projektus, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu, piemēram, piebraucamo ceļu rekonstrukcija, komunikāciju pārbūve u.tml.

Tāpat pašvaldība piedāvā uzņēmējiem pieteikties dažādu veidu grantu konkursos, kur var iegūt līdzfinansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai, jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, kvalitātes, vides, darba drošības, pārtikas drošības vai energopārvaldības sistēmas ieviešanai uzņēmumā audita pakalpojuma veikšanai un dokumentācijas sagatavošanai, kā arī mārketinga aktivitātēm, uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai un preču noieta tirgus paplašināšanai.

Madonas novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa rīko dažādas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus, tirdziņus, finansiāli atbalsta dalības izstādēs, kā arī organizē pasākumu “Uzņēmēju parāde Madonā”, tādējādi popularizējot gan uzņēmējus, gan novadu. Savukārt ikgadējās novada uzņēmēju sporta spēles veicina darba kolektīvu saliedētību un savstarpējo kontaktu veidošanos.

Lai popularizētu Madonas novada ražotājus, tiek realizēts projekts “Ražots Madonas novadā”, kas apvieno pārtikas ražotājus un amatniekus, tādējādi palielinot konkurētspēju un veicinot vietējā ražotāja produktu patēriņu. Tāpat, ražotāju popularizēšanai, tirdzniecības tīkla “Maxima XX” Madonas veikalā ir iekārtots speciāls stends, kur var iegādāties vietējo uzņēmumu produktus.

Pēc vizītes Madonas novada pašvaldībā jēkabpilieši devās uz LIAA Madonas biznesa inkubatoru, uzņēmumiem SIA “Junge” un “Madonas maiznieks”, kuru pārstāvji pastāstīja par pozitīvo sadarbību un iegūto atbalstu no pašvaldības.

Jēkabpils uzņēmēju biedrība pateicas Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem un Madonas uzņēmējiem par viesmīlīgo uzņemšanu, iegūto informāciju un noderīgajiem pieredzes stāstiem. Pēc vizītes Madonas novadā ir iegūts lietderīgs redzējums un praktiski piemēri, ko pārdomāt un, pēc kuriem vadoties, uzlabot Jēkabpils uzņēmējdarbības vidi.

Santa Ancīte
Jēkabpils uzņēmēju biedrības
administratīvā direktore

Jēkabpils uzņēmēju biedrība iepazīst Madonas novadā realizētās atbalsta aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai
06.Jūnijs, 2018
11203
Jēkabpilī norisināsies diskusija Valsts autoceļu tīkls Zemgalē – šodien un rīt!
30.Maijs, 2018
11161
Aicina uz semināru ''Sagatavojies eksportam!''
17.Maijs, 2018
11064
Uzņēmējus aicina uz MMU projekta prezentāciju un semināru “Uzņēmuma digitālā identitāte”
11.Maijs, 2018
11036
Jēkabpils uzņēmēju biedrība devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Salaspili
23.Aprīlis, 2018
10922
Vakanču gadatirgū potenciālās darba vietas atraduši vairāk kā 100 jēkabpilieši
26.Marts, 2018
10678
NVA aicina darba devējus līdz šī gada 27. martam pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai
14.Marts, 2018
10624
Darba devēji var atrast vajadzīgos speciālistus, ar NVA finansiālu atbalstu nodarbinot jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību
14.Marts, 2018
10615
Labākās būves Latvijā tiks paziņotas 28. martā. Finālam tiek virzītas 45 būves
07.Marts, 2018
10554
NVA aicina darba devējus līdz šī gada 13. martam pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai
01.Marts, 2018
10512
Uzņēmēji rosina Jēkabpils teritorijas plānojumā 2019.-2030. gadam iekļaut divlīmeņu pārvada izbūvi, kas atvieglotu dzelzceļa šķērsošanu
28.Februāris, 2018
10503
Konkursa "Latvijas labākais tirgotājs 2017" galvenās balvas saņēmēju vidū SIA "Mimoza" salonveikals
23.Februāris, 2018
10435