NVA turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikumus vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējiem savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 21. novembrim.
 
Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja

Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

NVA filiāle līdz šī gada 21. novembrim pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā "Darba devējiem"

NVA turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai
07.Novembris, 2017
9671
LTRK aicina apmeklēt Biznesa forumu Jēkabpilī
02.Novembris, 2017
9647
Darba devējiem NVA piedāvā iespēju nodarbināt jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību, saņemot ESF finansiālu atbalstu
11.Oktobris, 2017
9522
NVA aicina darba devējus piedalīties Atvērto durvju dienā personām ar invaliditāti
06.Oktobris, 2017
9476
Nākamgad vairākas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem
06.Oktobris, 2017
9468
VID semināri Zemgalē par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros
28.Septembris, 2017
9411
Sirsnīgs paldies SIA „Selko”, SIA „LC būve”, SIA „Ošukalns”, SIA „MK Dizains”, SIA „Jēkabpils PMK” un SIA „Kaldabruņa 2020” par atbalstu Jēkabpils pilsētas skolēnu radošajām idejām!
15.Septembris, 2017
9325
Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai
30.Augusts, 2017
9251
Mazie un vidējie uzņēmumi aicināti pieteikties balvai “Mācības darba vietā 2017”
08.Augusts, 2017
9129
NVA aicina darba devējus līdz šī gada 15.augustam pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai
03.Augusts, 2017
9094
Darba devēji līdz 4.augustam vēl var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē un Talsos
01.Augusts, 2017
9067
Jēkabpils biznesa inkubators maina atrašanās vietu
03.Jūlijs, 2017
8857