Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Domes sēde lemj dibināt Reģionālo biznesa un tūrisma attīstības biedrību “Jēkabpils rezidence”

Domes sēde lemj dibināt Reģionālo biznesa un tūrisma attīstības biedrību “Jēkabpils rezidence”

19.decembrī, šī gada pēdējā pilsētas domes sēdē ar balsu vairākumu domes deputāti atbalstīja dibināt Reģionālo biznesa un tūrisma attīstības biedrību “Jēkabpils rezidence”.

Viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība šo uzdevumu veiks kopā ar privātpersonām, dibinot jaunu biedrību. 

Biedrības dibināšanas mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un tūrismu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Ar šo lēmumu ir noteikti vairāki Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibināšanas mērķi: 
1. Jēkabpils pilsētas un Zemgales reģiona mazo un vidējo uzņēmēju (turpmāk - uzņēmēju) interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
2. uzņēmēju savstarpējās sadarbības un konkurētspējas stiprināšana un mārketinga aktivitāšu veicināšana;
3. uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana;
4. uzņēmēju interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
5. uzņēmēju un personu, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, informēšana un izglītošana par biznesa vidi un tūrisma jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un nodokļu politiku, kā arī par iespēju saņemt atbalstu dažādās pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības  programmās;
6. informācijas par tūrisma pakalpojumiem pieejamības nodrošināšana;
7. Jēkabpils pilsētas un reģiona tūrisma piedāvājumu popularizēšana.

Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibinātāji ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV- 5201 un privātpersona Mārīte Pole.

Domes deputāti, atbalstot pieņemto lēmumu, pilnvaro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju pārstāvēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibinātāju sapulcē.

Informāciju sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība meklē iespējas atbalstīt uzņēmējus ārkārtas stāvokļa laikā
24.Marts, 2020
14896
ALTUM krīzes skartajiem uzņēmējiem nodrošinās divus atbalsta instrumentus
24.Marts, 2020
14895
Aicina uz semināru "Dati un datu analītikas nozīme uzņēmējdarbībā un konkurencē"
12.Marts, 2020
14809
Notiks seminārs uzņēmējiem " Vadītāja izaicinājumi šodien un nākotnē"
03.Marts, 2020
14761
LIAA izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu 15 biznesa inkubatoros
24.Februāris, 2020
14720
Aicina uzņēmējus, lauksaimniekus un to pārstāvošās organizācijas uz tikšanos ar Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītāju Jāni Vitenbergu
13.Februāris, 2020
14677
Izmaiņas Uzņēmumu Reģistra Jēkabpils reģionālajā nodaļā
29.Janvāris, 2020
14678
Aicina uz VID semināra par aktualitātēm nodokļu normatīvajos aktos video tiešraidi Jēkabpilī
09.Janvāris, 2020
14679
Domes sēde lemj dibināt Reģionālo biznesa un tūrisma attīstības biedrību “Jēkabpils rezidence”
20.Decembris, 2019
14681
Pašvaldība aicina pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm
20.Decembris, 2019
14680
Balvu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” saņem arī SIA “Jēkabpils zieds”
29.Novembris, 2019
14682
Līdz 24. maijam Latgales iedzīvotāji aicināti pieteikties bezmaksas 15 dienu on-line mācību spēlei sava sapņu darba meklēšanai ''Atrodi Savu Aizraušanos'' Latgalē
21.Maijs, 2019
13330