Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Bezmaksas informatīvs pasākums visiem Jēkabpils iedzīvotājiem “Bērns drošā vidē”

Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) 27.janvārī plkst.11.00 Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē tiek organizēts informatīvs pasākums “Bērns drošā vidē”.

Pasākuma īstenotāji ir “Centrs Dardedze” profesionāļi.

“Centrs Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par drošu bērnību – brīvu no fiziskas, emocionālas, seksuālas vardarbības un novārtā pamešanas. Izglītojošajā pasākumā tiks runāts par bērnu garīgās veselības jautājumiem, vienaudžu savstarpējās vardarbības nepieļaušanu, ar to saistītajiem riskiem, cēloņiem, atklāšanu un seku mazināšanu skolas vidē, ieskaitot konfliktu risināšanu, dialoga veidošanu. Tiks minēti izplatītākie mīti un patiesība par mobingu un minēti veidi, kā to risināt skolas vidē.

Pasākuma tematika ir aktuāla ikvienam, kurš tieši ir iesaistīts bērnu un jauniešu savstarpējo attiecību risināšanā, bet jo īpaši pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, vecākiem.

Piedalīties var ikviens iedzīvotājs.

Pasākums ir bez maksas!

Pasākuma dienas kārtība: dienas_kartiba-27.01.20.docx

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Bezmaksas informatīvs pasākums visiem Jēkabpils iedzīvotājiem “Bērns drošā vidē”
16.Janvāris, 2020
14573
31.oktobrī Jēkabpils iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt, kā sevi pasargāt no vēža
24.Oktobris, 2019
14186
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks nodarbības par veselīgu uzturu
14.Oktobris, 2019
14137
Vingrošanas nodarbības “Esi aktīvs– nāc un vingro!”
13.Septembris, 2019
13961
21. septembris - SIRDS VESELĪBAS DIENA pansionātā “Jaunāmuiža”
09.Septembris, 2019
13928
Jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu
02.Septembris, 2019
13880
Veselīga uztura gatavošanas skola – iespēja iemācīties ēst garšīgi un veselīgi
29.Augusts, 2019
13863
Tiek piedāvāts bezmaksas seminārs un meistarklase “Veselīga uztura gatavošanas skola”
09.Augusts, 2019
13768
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notiks nodarbības par veselīgu uzturu
09.Augusts, 2019
13767
Veselīga dzīvesveida diennakts nometne sociālā riska grupu bērniem “Esi aktīvs! Esi pozitīvs!”
07.Jūnijs, 2019
13441
11. maijs - SIRDS VESELĪBAS DIENA JĒKABPILĪ
07.Maijs, 2019
13244
Veselīga dzīvesveida dienas nometne pirmsskolas vecuma bērniem
02.Maijs, 2019
13227