Darbinieki

Ritma Rubina

Sociālā darba ar ģimenēm ar bērniem sektora vadītājs - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 212.kab
ritma.rubina [at] jekabpils.lv

Evita Andrijevska

Sociālā darbiniece - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 104.kab.
evita.andrijevska [at] jekabpils.lv

Evita Joņina

Sociālās palīdzības organizatore - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 103.kab.
evita.jonina [at] jekabpils.lv

Līga Šmuksta

Sociālās palīdzības organizatore - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 102.kab.
liga.smuksta [at] jekabpils.lv

Anda Buča

Sociālās palīdzības organizatore - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 102.kab.
anda.buca [at] jekabpils.lv

Elita Dimante

Sociālās palīdzības organizatore - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 102.kab.
elita.dimante [at] jekabpils.lv

Irēna Morgunova

Sociālās palīdzības organizatore (medicīnas, mājokļa pabalsts) - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 105.kab.
irena.morgunova [at] jekabpils.lv

Diāna Zizlāne

Sociālās palīdzības organizatore (medicīnas, mājokļa pabalsts) - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 106.kab.
diana.zizlane [at] jekabpils.lv

Sandra Bobrova

Psiholoģe, sadarbības grupas locekle - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 208.kab.
sandra.bobrova [at] jekabpils.lv

Aelita Lipēna

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 116.kab.
aelita.lipena [at] jekabpils.lv

Inita Gādmane

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 206.kab.
inita.gadmane [at] jekabpils.lv

Toms Šiklovs

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 117.kab.
toms.siklovs [at] jekabpils.lv

Lilija Surkule

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
lilija.surkule [at] jekabpils.lv

Edīte Mežaraupe

Sociālā darbiniece - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 108.kab.
edite.mezaraupe [at] jekabpils.lv

Iveta Kristapsone

Sociālā darbiniece - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 109.kab
iveta.kristapsone [at] jekabpils.lv

Līga Ragaine

Sociālā darbiniece - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 110.kab.
liga.ragaine [at] jekabpils.lv

Līga Liepiņa

Sociālā darbiniece - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 107.kab.
liga.liepina [at] jekabpils.lv

Uļjaņeja Tihomirova

Sociālais rehabilitētājs - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 135.kab.
uljaneja.tihomirova [at] jekabpils.lv

Marika Kitova

Sociālā darbiniece - Jaunā iela 39i, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, 135.kab.
marika.kitova [at] jekabpils.lv