Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam

Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora 17.11.2017. rīkojumu ir noteikts Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018. gadam:

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”- no 01.jūnija līdz 14.jūlijam.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”- no 16.jūlija līdz 24.augustam.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”- no 01.jūnija līdz 14.jūlijam.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”- no 01.jūnija līdz 14.jūlijam..

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”- no 16.jūlija līdz 24.augustam.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājuma laikā būs slēgtas. Iestādes līdz 2018.gada 31.augustam nodrošinās vietu pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem.

PII “Zvaigznīte” un “Kāpēcītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvās bērnus vest uz PII “Zvaniņš” (vadītāja Silvija Bērziņa), “Bērziņš” (vadītāja Zinaīda Kotkina) un “Auseklītis” (vadītāja Anita Paģire). PII “Zvaniņš”, “Bērziņš” un “Auseklītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvās bērnus vest uz PII “Zvaigznīte” (vadītāja Anita Apine) un “Kāpēcītis” (vadītāja Janīna Anspoka).

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses 10902
Uzsāks pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā 10841
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573