Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Jēkabpils pilsētas dome 2018. gada 11.janvārī pieņēma lēmumu  Nr.9 “Par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atdzinumu saņemšanai” ( protokols Nr. 1,11.).

Plānošanas dokuments attiecas uz Jēkabpils pilsētas teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2030.gadam.  Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA „Grupa 93" (Kr. Barona iela 3 – 4, Rīga, www.grupa93.lv), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 07.08.2017. noslēgto līgumu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no šī gada 22. janvāra  līdz 20. februārim.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem minētajā termiņā elektroniskā formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,  izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana",  izdruku formātā - Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās  (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamenta telpās  (Jaunā ielā 31 C,  Jēkabpilī), darba laikā.

Rakstveida priekšlikumi iepriekšminētā apspriešanas termiņa ietvaros iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī  darba laikā, nosūtot pa pastu  ( Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201)

vai iesniedzot elektroniski uz e-pasta adresi: vpa@jekabpils.lv

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 7. februārī plkst. 17:30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Papildus informācijai un individuālām konsultācijām:

- teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja  Ilga Tretjakova  (tālr. 65207430,

e- pasts: ilga.tretjakova@jekabpils.lv, pieņemšanas laiks: pirmdienās no 14:00-17.00)

- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e- pasts: sarmite@grupa93.lv

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme paredzēta  š.g. 28.februārī, plkst. 17:30 Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

 

 

24.martā Jēkabpilī notiks “Vakanču gadatirgus” 10418
27.februārī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 10353
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 10120
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jaunā gada sagaidīšana Jēkabpilī 10019
DEKLARĒJIETIES JĒKABPILS PILSĒTĀ LĪDZ 2018.GADA 1.JANVĀRIM! 9884
Par satiksmes ierobežojumiem Vecpilsētas laukumā 9862
Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā 9855
Apsveikums svētkos! 9751
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! 9651
Zemgales ielā no 1. novembra būs jauns šķirošanas laukums! 9626
Negabarīta atkritumu izvešana ikvienam iedzīvotājam jāorganizē individuāli! 9624
Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā 9602
Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā! 9552
Sveicam 1.septembrī! 9256
Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē 9124
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 9087
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 9127
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308