Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā