Uz ūdenstilpņu ledus atrasties ir bīstami!

Uz ūdenstilpņu ledus atrasties ir bīstami!

Uz ūdenstilpņu ledus atrasties ir bīstami! 10550
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573