Uzsāks pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā