Uzsāks pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā

Uzsāks pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā

Aprīļa otrajā pusē plānots uzsākt darbus pie Pasta un tai piegulošo ielu rekonstrukcijas. Uzsākot darbus projektā “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”, nepieciešams izbūvēt komunikāciju tīklu pieslēgumu Andreja Pormaļa ielai, lai pēc tam varētu netraucēti nodrošināt autobusu un pārējā transporta kustību pa A.Pormaļa ielu. Pirmie darbi pie ielu rekonstrukcijas tiks uzsākti no 17.-19.aprīlim A.Pormaļa un Akmeņu ielas krustojumā, A.Pormaļa un Katoļu ielas krustojumā un A.Pormaļa un Viestura ielas krustojumā (satiksmes_organizacijas_shema_nr.1.2.3pieslegumi_pormalu_ielai.pdf). Šo darbu laikā kustība šajos krustojumos uz laiku tiks slēgta.

Pamatdarbi Pasta ielā tiks uzsākti 23. aprīlī. Darbi objektā “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī” norisināsies divos posmos (pasta-ielaizbuves-plani.pdf). Pirmajā posmā tiks slēgta Zaļā un Pasta iela (satiksmes_organizacijas_shemas_pasta_iela.pdf), otrajā posmā tiks slēgta Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura iela no A.Pormaļa ielas līdz Brīvības ielai.

Kā iepriekš tika informēts, 13.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā noslēgts līgums par Pasta un Ausekļa ielu rekonstrukciju. Projektā “Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī” ietilpst arī Zaļās, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura ielu pārbūve. Plānots rekonstruēt ielu brauktuves un ietves, lietus ūdens kanalizāciju, ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju, siltumtrasi, kā arī ielu apgaismojumu. Projekta ietvaros plānots izbūvēt Jēkaba un Riekstu skvērus, kā arī uzstādīt strūklaku un vides dizaina objektu. Iepirkumā, ar viszemāko piedāvāto summu, par projekta realizāciju uzvarējis SIA “Ošukalns”. Kopējā iepirkuma summa sastāda 2,97 milj. EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 1,8 milj. EUR, bet atlikusī summa tiks finansēta no ERAF projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

​​​​​​​Jēkabpils teritorijā esošie atkritumu savākšanas punkti un atkritumu šķirošanas laukumi 11037
Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses 10902
Uzsāks pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā 10841
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573