Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses

Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses

Šī gada 8. februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, uz kura pamata tika uzsākta strukturāla reorganizācija iestādē “Jēkabpils pilsētas pašvaldība”.

Sakarā ar strukturālo reorganizāciju vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses, tādēļ vēršam uzmanību un publiskojam visu struktūrvienību atrašanās vietas.

Turpmāk Brīvības ielā 120, Jēkabpilī atrodas:

 1. Jēkabpils pilsētas Domes vadība;
 2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
 3. Personāla nodaļa;
 4. Dzimtsarakstu nodaļa;
 5. Finanšu departaments, kura sastāvā ir Grāmatvedības nodaļa un Finanšu ekonomikas nodaļa;
 6. Atbalsta departaments, kura sastāvā ir Sabiedrisko attiecību nodaļa, Vienas pieturas aģentūra un Informācijas tehnoloģiju nodaļa;
 7. Juridiskais departaments, kura sastāvā ir Juridiskā nodaļa un iepirkumu nodaļa.

Brīvības ielā 45, Jēkabpilī:

 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija;
 2. Īpašumu apsaimniekošanas departaments, kura sastāvā ir Komunālās saimniecības nodaļa un pašvaldības īpašumu nodaļa;
 3. Civilās aizsardzības inženieris;
 4. Jēkabpils Sociālais dienests.

Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī:

 1. Jēkabpils pilsētas Būvvalde;
 2. Pilsētvides departaments, kura sastāvā ir Attīstības un Investīciju nodaļa, Būvniecības nodaļa un Teritorijas plānošanas nodaļa.

Draudzības alejā 26, Jēkabpilī turpmāk atradīsies jaunizveidotā Jēkabpils Izglītības pārvalde, kurā apvienota līdzšinējā Izglītības nodaļa, Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs un Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs.

Rīgas ielā 210a, Jēkabpilī nemainīgi atrodas Jēkabpils Kultūras pārvalde;

Brīvības ielā 157- Jēkabpils Bāriņtiesa;

Andreja Pormaļa ielā 106- Jēkabpils Sporta centrs;

Brīvības ielā 258- Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

 

Jēkabpils pilsētas pašdvaldība lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem, un jautājumu gadījumā zvanīt uz pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80205008, vai rakstīt: vpa@jekabpils.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību nodaļa

Par vēlēšanu iecirkņiem Jēkabpils pilsētā 13294
12.maijā Māmiņdienas pasākums 13270
NOMAS TIESĪBU IZSOLE 13103
NOMAS TIESĪBU IZSOLE 13102
Paziņojums par Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcijas publisko apspriešanu 13094
Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām 11541
Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses 10902
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573