Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pasta ielā, Jēkabpilī