Pēdējā nedēļa, lai pieteiktos vēlēšanu komisijas locekļu amatiem