Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām

Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām

Privatizācijas procesa gaitā iedzīvotājiem bija iespēja privatizēt savus dzīvokļus, taču ne visi to izmantoja, un daļa dzīvokļu palika pašvaldības īpašumā. Uz 2018.gada augusta sākumu Jēkabpils pilsētā nav privatizēti vairāk kā 2100 dzīvokļu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība  ir uzsākusi dzīvokļu īrnieku, kuriem ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu, informēšanu par viņu tiesībām, nosūtot informatīvas vēstules katram īrniekam individuāli. Šīs vēstules nav jāuztver, kā pašvaldības draudi, izlikt no dzīvokļa sirmgalvjus, kuri visu mūžu dzīvojuši dzīvoklī, un to nav izpirkuši tādēļ, ka nav bijis līdzekļu par ko to izdarīt. 
Daļai no šo neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem (tiem, kuri īres līgumus noslēguši līdz 01.01.2002.) vēl joprojām ir tiesības ierosināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa, kuru tās īrē no pašvaldības, atsavināšanu. Tikai dzīvokļa iegūšana īpašumā dod tiesības dzīvokli pārdot, dāvināt, kā arī atstāt mantojumā. Bez tam, tikai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības pilntiesīgi piedalīties mājas apsaimniekošanā, lemt par mājas apsaimniekošanas maksas noteikšanu, lemt par mājas uzkrājuma izmantošanu kādam konkrētam mērķim, balsot kopsapulcēs par darbībām mājas kopīpašuma daļā (piemēram, remontiem, pārbūvēm, arī atļaut vai neatļaut plānotās pārbūves kopīpašumā-  piemēram, jumta maiņa,  pagalma rekonstrukcija, papildus ieejas izbūve kādam veikalam vai birojam, invalīdu uzbrauktuves ierīkošana  u.c. darbiem). Par neprivatizētiem dzīvokļiem šos lēmumus pieņem pašvaldība.
    Nosūtot šādu vēstuli, īrniekam tiek atgādināts, ka viņam, vai viņa ģimenes locekļiem, kas ir ierakstīti īres līgumā, ir tiesības izpirkt savu dzīvokli par naudu. Tikai dzīvesvietas deklarēšana dzīvoklī, tiesības izpirkt dzīvokli nedod. Tiem, kas vēlas šīs savas tiesības izmantot, jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, lai varētu uzsākt atsavināšanas (izpirkšanas) procesu. Process ir samērā ilgstošs un aizņem laiku no vairākiem mēnešiem, līdz pus gadam. Dzīvokli pašvaldība vispirms ierakstīs zemesgrāmatā uz sava vārda, veiks dzīvokļa novērtēšanu (cenu nosaka sertificēts vērtētājs, atbilstoši pastāvošajai tirgus cenai attiecīgajā mikrorajonā, dzīvoklī veiktais remonts vērtību neietekmē). Vienlaikus informējam, ka, noslēdzot pirkuma līgumu, pirkuma maksa nav jāsamaksā uzreiz. Dzīvokli var izpirkt, noslēdzot pirkuma līgumu uz termiņu līdz pieciem gadiem.
     Vienlaikus dzīvokļu īrnieki tiek informēti par prognozējamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kuru pieņemšanas gadījumā paredzēts, ka vairāk nepastāvēs beztermiņa īres līgumi. Būs tikai terminētie īres līgumi ar termiņu no viena līdz desmit gadiem. Beidzoties līguma termiņam, īrniekam, būs tiesības līgumu pārslēgt no jauna, ja nebūs īres maksas parādu, vai neizpildīsies citi nosacījumi, kas liegs līgumu noslēgt.
     Aicinām Jūs, izvērtējot savas iespējas un apsverot visus par un pret, izmantot savas tiesības un, ja rodas jautājumi, par to, kā to labāk izdarīt, vērsieties Pašvaldības īpašumu  apsaimniekošanas nodaļā pie nekustamo īpašumu speciālistes R. Mālnieces.
Tālr.65207416
    
 

No 16.janvāra notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai 14532
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2020.gadam 14363
Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus 14115
Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām 11541
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573