Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā un Dolomīta ielā, Jēkabpilī

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā un Dolomīta ielā, Jēkabpilī

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.37 „ Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” 7.1.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienībās Brīvības iela  (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 7207 un 5686 002 0793), Dolomīta iela (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 1158 un 5601 002 1218).

Tiek izstrādāts būvprojekts “Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī”, kas paredz Brīvības ielas posma no Blaumaņa ielas līdz pilsētas robežai pārbūvi un Dolomīta ielas pieslēguma apļveida krustojuma izbūvi. Ar būvprojektu var iepazīties Koku novērtēšanas komisijā, Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, laika posmā no 2018.gada 20.augusta līdz 2018.gada 30.augustam (plkst.17.00), izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu.

Aizpildītas publiskās apspriešanas aptaujas lapas lūdzam iesniegt VPA, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas, jautājums tiks skatīts atkārtoti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijā.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā un Dolomīta ielā, Jēkabpilī 11583
Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām 11541
Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses 10902
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573