Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Brīvības ielā un Dolomīta ielā, Jēkabpilī