JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAI - 25

JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAI - 25

1.oktobrī Jēkabpils Mākslas skolai apritēja 25 gadi. Jubilejas dienā saules pielietajā skolas pagalmā audzēkņi un skolotāji tika iemūžināti fotogrāfijās, zālē tos gaidīja video ieskats skolas vēsturē, bet pēc tam – pārsteigums – jubilejas torte ar divdesmit piecām svecītēm un salūts.

Jubileju ievadot, maijā un jūnijā Jēkabpils Tautas namā varēja apskatīt skolas audzēkņu izstādi “Renesanse”, bet no 12.10.-12.12. Jēkabpils Mākslas skolā būs aplūkojama pasniedzēju un audzēkņu 25 gadu jubilejas izstāde “MANTOJUMS”. Tajā eksponēti 14 pedagogu un viņu mācekļu – bijušo skolnieku - darbu saspēle. Kopā izstādē piedalās 28 autori ar gleznojumiem, grafikām, keramiku un stikla apgleznojumiem. Izstādes atklāšana 17.10. plkst. 18.00

19. oktobrī Mākslas skolā notiks jubilejas svinības, bet 20. oktobrī plkst. 16.00 - absolventu salidojums, kurā būs iespēja piedalīties skolotāju piedāvātajās darbnīcās, atsvaidzinot atmiņas par skolā pavadīto laiku, kā arī notiks tikšanās un sarunas. Absolventi aicināti līdzi ņemt cienastu.

Ruta Štelmahere, Jēkabpils Mākslas skolas skolotāja

 

 

 

 

JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLAI - 25 11954
Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā! 11908
Mainīti pasākumu norises datumi! 11889
Jēkabpils iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar neprivatizēta pašvaldības dzīvokļa izpirkšanas iespējām 11541
Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām mainītas adreses 10902
Jēkabpilī darbosies uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573