8.februārī Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS" aicina uz pasākumu par audžuģimenēm