Paziņojums par Jēkabpils velosatiksmes attīstības koncepcijas publisko apspriešanu