Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam

Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2.marta līdz 2.aprīlim plkst.17:00 aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt savas idejas 2020.gada NVO projektu konkursa 1.kārtai.

Saskaņā ar nolikumu, pašvaldība finansējumu piešķir nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai, kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kura ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību un kuras darbības mērķi atbilst tiem, kas ietverti projektu konkursa nolikumā.

NVO projektu aktivitātēm jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prioritātēm:

  • sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām;
  • pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana;
  • vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā;
  • pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana;
  • sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana;
  • bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana;
  • neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana;
  • tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 

Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk par 1000 EUR.

Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā.

Projektus jāiesniedz Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Vēršam uzmanību, ka 13.februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas “Nolikumā par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi, meklējot dokumentu “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Arī 2020.gadā pašvaldība projektu iesniegšanu organizēs divas reizes gadā, publicējot informāciju mājaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

SPKC informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu 14741
Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam 14746
No 17.marta tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 120 14865
Sabiedriskā transporta pasažieru ievērībai 14860
Aicinām iedzīvotājus iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai 14734
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2020.gadam 14363
Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus 14115
Jēkabpilī darbojas uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872