Līdz 30.jūnijam pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam