Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!

Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!

Jēkabpils pilsētas būvvalde vērš iedzīvotāju uzmanību, ka saskaņā ar Būvniecības likumu līdz 2022.gada 1.oktobrim jānodod ēkas ekspluatācijā, vai arī jāsāk process no jauna, jo māju nevar celt mūžīgi – jāiekļaujas 8 gados. Jēkabpils pilsētas būvvalde vēlreiz atgādina, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir 8 gadi. 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, kas nosaka, ka būvdarbi ir jāpabeidz 8 gadu laikā. Līdz jaunā likuma pieņemšanai šāda norma nepastāvēja. Visām ēkām, kuru būvniecības darbi uzsākti pirms 2014. gada 1. oktobra, ir jābūt nodotām ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim. Pretējā gadījumā pašvaldībai ir tiesības piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā. Kā arī būvniecības process, neiekļaujoties termiņā, būs uzsākams no jauna.

Jēkabpils pilsētas būvvalde

 

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 14741
Jēkabpils pilsētas pašvaldība strādā attālināti 16719
Kā pieteikties vakcīnai pret Covid-19 16904
Svarīga informācija, ja nepieciešama palīdzība no Jēkabpils Sociālā dienesta  16769
Jēkabpils kapitālsabiedrību kontakti 15937
Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes! 16510
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks 2021.gada pirmajam pusgadam 16358
Atgādinām, kā ar mums sazināties 14654
Pašvaldība aicina izpirkt neprivatizētos dzīvokļus 14115
Jēkabpilī darbojas uzticības tālrunis krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 10872