Paziņojums par 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu Jēkabpils novada  pašvaldībā kandidātu sarakstu pieņemšanu