Jēkabpils vēlēšanu komisija nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu