Paziņojums par robežas grozīšanas publisko apspriešanu ( precizēta pievienotā robežas skice)