Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli

Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli

Ar 13. aprīli spēkā stājušies grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”.

Grozījumos tiek paredzēts piešķirt atlaides tiem iedzīvotājiem, kurus skāra paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 % apmērā par mājokļiem, kuros 01.01.2017. nebija deklarēta neviena persona vai bija nepietiekošs deklarēto personu skaits uz mājokļa platību. Tas nozīmē, ja dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, šai daļai piekrītošā koplietošanas telpu platība un viena dzīvokļa mājām, kuros 01.01.2017.neviens nebija deklarējis dzīvesvietu, 2017. gadā tika piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā, tad ar šiem grozījumiem iedzīvotājam ir iespēja saņemt atvieglojumu 50% apmērā no piemērotā nekustamā īpašuma nodokļa, ja objektā 1.jūnija plkst. 00.00 būs deklarēta vismaz viena persona. Savukārt, ja tiks nokavēts 1. jūnija termiņš, taču nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembrī plkst. 00.00 būs deklarēta vismaz viena persona, tad būs iespējams saņemt nodokļa atvieglojumu 25% apmērā.

Tas pats attiecas arī uz divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas atsevišķos dzīvokļu īpašumos. Atlaide 50% apmērā tiks piemērota, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.jūnijā plkst. 00.00 deklarēto personu skaits būs vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar 2017. gada 1.janvāra plkst.00.00, savukārt 25% apmērā- ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā 1.septembra plkst. 00.00 deklarēto personu skaits būs vismaz par vienu personu lielāks, salīdzinot ar 2017. gada 1.janvāra plkst.00.00.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumu, iedzīvotājiem līdz 15.12.2017. jāiesniedz iesniegums Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem 65207312, 65207424, sūtīt e-pastu uz adresi vpa@jekabpils.lv vai ierasties personīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Elīna Serkova,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā! 9552
Sveicam 1.septembrī! 9256
Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē 9124
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 9087
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 9127
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308