Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.254 (protokols Nr.20, 14§) “Par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota “Detālplānojums Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam” 1.redakcija. Sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 02.08.2017. līdz 30.08.2017.

Detālplānojumā tiek izstrādāts transporta risinājums un maģistrālo ielu sarkanās līnijas, paredzētas vietējo ielu un piebrauktuvju izbūvei nepieciešamās sarkanās līnijas, savstarpēji koriģējot izmantošanas veidu robežas noteiktas ielas sarkanās līnijas, lai perspektīvā tiktu izbūvēta iela – Dolomīta ielas turpinājums un A.Pormaļa ielas turpinājums. Iela paredz savienot Neretas ielu un Brīvības ielu, pārbūvējot Dolomīta ielu atbilstoši LBN un tehnisko noteikumu prasībām, likvidējot Dolomīta ielas otro joslu, kurai vairs nav funkcionālas nozīmes.

Ar detālplānojuma materiāliem minētajā termiņā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jekabpils.lv, portālā ģeolatvija.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī darba laikā no 8:30 līdz 17:00.

Atsauksmes par detālplānojuma projektu var iesniegt rakstiski Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Kontaktpersona – detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Anita Vanaga, e-pasts anita.vanaga@jekabpils.lv, tālr. 65207428, apmeklētāju pieņemšana – Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī pirmdienās no 14:00 līdz 17:00.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 15.augustā plkst.17:30 Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

 

 

DEKLARĒJIETIES JĒKABPILS PILSĒTĀ LĪDZ 2018.GADA 1.JANVĀRIM! 9884
Par satiksmes ierobežojumiem Vecpilsētas laukumā 9862
Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā 9855
Apsveikums svētkos! 9751
Valsts svētkos 18.novembrī noteikti satiksmes ierobežojumi 9672
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! 9651
Zemgales ielā no 1. novembra būs jauns šķirošanas laukums! 9626
Negabarīta atkritumu izvešana ikvienam iedzīvotājam jāorganizē individuāli! 9624
Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā 9602
Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā! 9552
Sveicam 1.septembrī! 9256
Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē 9124
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 9087
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 9127
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2017.gadam 7546
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija iedzīvotājiem! 2852
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308