Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu