Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā!

Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā!

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs piedāvā  apgūt neformālās izglītības programmas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās: 

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

o   vienkāršajās profesijās strādājošie

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

  • Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā, Jaunā ielā 44, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12:00 – 12:30):
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: titc@titc.lv, T. 652 21333.

 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Kvalitātes vadība uzņēmumā

Bez ierobežojuma

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1 mēnesis (20 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

 

90,00 EUR

9,00 EUR

HTML5 programmēšana

Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1,5  mēnesis (50 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

225,00 EUR

22,50 EUR

Microsoft Office 365 pakalpojumu ieviešana un uzturēšana

Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība;

Laura Rakova

Mg. sc. pol.,

informātikas

skolotāja

1 mēnesis

(30 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

135,00 EUR

13,50 EUR

Windows sistēmu ieviešana un konfigurēšana

Bez ierobežojuma

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1,5 mēnesis (50 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

225,00 EUR

22,50 EUR

Microsoft Windows servera ieviešana

Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1,5 mēnesis (50 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

225,00 EUR

22,50 EUR

 

Microsoft Windows servera administrēšana                       

Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1,5 mēnesis (50 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

225,00 EUR

22,50 EUR

IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana (tehniķi)

Bez ierobežojuma

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1,5 mēnesis (50 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

225,00 EUR

22,50 EUR

 

IT drošības vadība                

Bez ierobežojuma

Laura Rakova

Mg. sc. pol.,

informātikas

skolotāja

1 mēnesis (12 h)

6 - 12 personas

P, T:

17.30 - 20.30

54,00 EUR

5,40 EUR

Mājas lapu veidošana

Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība;

Laura Rakova

Mg. sc. pol.,

informātikas

skolotāja

1 mēnesis (40 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

180,00 EUR

18,00 EUR

Mājas lapu veidošana (Web lapu programmēšana HTML, CSS, PHP)

Vēlamas priekšzināšanas Windows OS lietošanā

Roberts Glaudiņš

Mg.sc.comp., pedagoģiskā izglītība

1,5 mēnesis (50 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.30 - 20.30

225,00 EUR

22,50 EUR

Ceļu satiksmes noteikumu un kustības drošības apgūšana priekš traktortehnikas A kategorijas tiesību iegūšanai

Bez ierobežojuma

Jānis Kalniešs

augst. izgl., ilgstoša pieredze kā ceļu satiksmi regl. nor. aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzējam, traktortehnikas vadītāju sag. praktisko apmāc. instruktoram

3 mēneši (103 h)

6 - 20 personas

O, C:

17.00 - 21.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Krāsu un stila kompozīcija

Bez ierobežojuma

Inga Kārkliņa

māksliniece – noformētāja, ilgstoša pieredze reklāmas dizaina izstrādē

1,5 mēnesis (44 h)

6 - 12 personas

O, C:

17.00 - 20.00

198,00 EUR

19,80 EUR

Rasēšanas pamati

Bez ierobežojuma

Inga Purviņa

Mg. paed., tehniskās grafikas skolotāja

6 mēneši (94 h)

6 - 15 personas

O:

17.00 - 20.00

360,00 EUR

36,00 EUR

Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95. kods)

C kategorijas vadītāja apliecība

Jānis Kalniešs

augst. izlļ., ilgstoša pieredze kā ceļu

satiksmi regl. nor. aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzējam, traktortehnikas vadītāju sag. praktisko apmāc. instruktoram, tehniskās inform. un autopārvadājumu pasniedzējam

1 mēnesis (35 h)

6 - 20 personas

P, O, T, C, Pk:

17.00 - 22.00

 

157,50 EUR

15,75 EUR

Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95. kods)                      

C kategorijas vadītāja apliecība

Jānis Kalniešs

augst. izgl., ilgstoša pieredze kā ceļu

satiksmi regl. nor. aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzējam, traktortehnikas vadītāju sag. praktisko apmāc. instruktoram, tehniskās inform. un autopārvadājumu pasniedzējam

1 mēnesis (35 h)

6 - 20 personas

P, T:

17.00 - 22.00

 

157,50 EUR

15,75 EUR

 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

24.martā Jēkabpilī notiks “Vakanču gadatirgus” 10418
27.februārī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 10353
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019. -2030.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu 10105
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 10120
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2018.gadam 10064
Jaunā gada sagaidīšana Jēkabpilī 10019
DEKLARĒJIETIES JĒKABPILS PILSĒTĀ LĪDZ 2018.GADA 1.JANVĀRIM! 9884
Par satiksmes ierobežojumiem Vecpilsētas laukumā 9862
Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā 9855
Apsveikums svētkos! 9751
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! 9651
Zemgales ielā no 1. novembra būs jauns šķirošanas laukums! 9626
Negabarīta atkritumu izvešana ikvienam iedzīvotājam jāorganizē individuāli! 9624
Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodrošina iespēju parakstīties par vēlētāju likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā 9602
Nāc mācīties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrā! 9552
Sveicam 1.septembrī! 9256
Aicina iedzīvotājus un juridiskas personas iesaistīties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.- 2030.gadam izstrādē 9124
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu 9087
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 9127
Pašvaldība piešķirs atlaides par 2017. gadu tiem iedzīvotājiem, kuriem piemērota 1,5% nekustamā īpašuma nodokļa likme par mājokli 8339
Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā 7952
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS PILSĒTĀ SĀKOT AR 2017.GADU 7340
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis 3573
Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā 1308