Izsludināts konkurss par Ziemassvētku noformējumu Jēkabpils pilsētā