Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.

Izmaiņu datums 03.04.2019. 10:24