Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs piedāvā

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs piedāvā

32 stundu kursus  „Dokumentu pārvaldība”. Kursu sākums 24.aprīlī, plkst. 17:00.

24 stundu kursus   Dārza veidošanas pamati. Kursu sākums 25.aprīlī, plkst. 17:00.

24 stundu kursus „Fotografēšanas prasmju pilnveidošana”. Kursu sākums 8.maijs, plkst. 17:00.

  Pieteikšanās vai informācija: