Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

In memoriam Valdis Sakars

In memoriam Valdis Sakars

In memoriam

Valdis Sakars

(07.08.1921.-17.03.2017.)

Kad marta dienas sākušas ritēt Latvijas likteņgaitu piemiņas zīmē, mūžības ceļā devies skolotājs, Jēkabpils Goda pilsonis Valdis Sakars. Skolotājs savā darbā, aicinājumā, dzīvesziņā.
 

„Mīli savu darbu! Katru darbu izdari līdz galam skaisti, teicami un vēl labāk … Un būsi laimīgs. Darbs un zināšanas visu uzvar” - Valda Sakara novēlējums ikvienam. Ar mīlestību pret darbu, cilvēkiem un mūsu Latviju vadīts viss bagātais mūžs.

Valdis Sakars dzimis Rīgā. Ģimenē audzinātā izglītības un nemitīgas attīstības vēlme noteica mācību ceļa izvēli. Pēc Rīgas 3.pamatskolas beigšanas turpinājās studijas  Skolotāju institūtā Rīgā un Daugavpilī. Mācoties Daugavpils Skolotāju institūtā, aizsācis aktīvu darbību mazpulku dibināšanā, bijis saimes vecākais un karognesējs. 1940. gadā pēc institūta beigšanas nemierīgo sociālo pārmaiņu laikā strādājis Vīpē, arī Rīgā un Jelgavā. Bet kopš 1944.gada par darba un dzīves vietu kļūst mūsu Jēkabpils. Pēckara gados sākas darbs skolā, paralēli neklātienē mācās Fizkultūras institūtā, ieguvis arī autoapmācību pasniedzēja tiesības. Skolotāja Valda Sakara mūžs kļūst par nozīmīgu liecību Krustpils vidusskolas vēstures lappusēs.  Skolai pārtopot par Jēkabpils 3.vidusskolu, līdzi nāk arī Valda Sakara dvēseliskums, inteliģence un aizrautība. Tā ir nozīmīga personība gan skolā, gan visā Jēkabpils rajonā. Valdis Sakars liek pamatus daudziem jauninājumiem skolu dzīvē: autoapmācība, foto un kino amatieru pulciņi, ražošanas apmācība u.c. Uzrakstītas vairākas mācību grāmatas automācībā un citas publikācijas. Valdis Sakars nodibina pedagogu biedrību, vada vairākas skolotāju metodiskās apvienības. Milzīgās darbaspējas un rāmā līdzsvarotība rod laiku arī ražīgām sabiedriskā korespondenta un muzeju līdzstrādnieka aktivitātēm. Biezās kladēs tiek dokumentēta Jēkabpils 3.vidusskolas dzīve. Daudzi skolas absolventi, skolotāja pamanīti un vadīti, kļūst par Latvijā cienījamām un pazīstamām personībām.

Valdis Sakars bija kino un foto mākslas pamatlicējs Jēkabpilī, vairāku Latvijā un Eiropā atzītu dokumentālo filmu autors. 30 gadus vadīja kino un foto pulciņu "Kadrs", uzņemtas vairāk nekā 70 filmas, saņemtas atzinības un godalgotas vietas dažādos starptautiskos konkursos. Nodarbojies ar pilsētas, novada un sporta izpēti, daudz publicējies periodiskajos izdevumos.

Ar sirdsdegsmi tiek vadīts Latvijas brīvvalsts atjaunošanas laiks. Pensionētais skolotājs savu pieredzi sniedz mazpulcēniem, ir aktīvs tautas likteņgaitu piemiņas kopējs. Vienmēr inteliģents,  stājā un gara darbībā dižciltīgs – tāds, kura klātbūtne mudina staltumam un garīgumam. Cieņas apliecinājumu pauž saņemtie novērtējumi:

2006.gadā Valdim Sakaram piešķirts Jēkabpils Goda pilsoņa nosaukums par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un sabiedrisko aktivitāti Jēkabpilī, bet 2010.gadā saņemts viens no augstākajiem valsts apbalvojumiem- Atzinības krusta kavalieris.

Valdim Sakaram bija svarīgi būt aktīvam sabiedriskajā dzīvē un vienmēr piedalīties pilsētas notikumos.

Valda Sakara dzīves skaistumu apliecina arī svēti koptās, ģimenē apliecinātās vērtības.  Cieņā, taktiskumā un inteliģencē balstītas bija attiecības ar dzīvesbiedri Ženiju Sakari un meitām. Paaudžu saikne mīļi turpināta mazbērnos un mazmazbērnos, tiem viņš bija paraugs it visā.  Atsaucīgs un saprotošs, galants un inteliģents, ar cieņu pret ikvienu cilvēku. Ģimenes mantojumā paliek gan skaistie darbi, gan personības inteliģence, taktiskums, aizrautība un ciešās saknes savā novadā un Latvijā.

Dzīves pēdējā ceļā pavadot, mūsu mīlestības un gaiša mūžības ceļa vēlējumi skolotājam  Valdim Sakaram.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitai Mārai, visai ģimenei-mazbērniem, mazmazbērniem, kolēģiem un draugiem.

Atvadīšanās no Valda Sakara notiks trešdien, 22. martā plkst.12.00 no Jēkabpils pilsētas kapličas. Pēdējā gaitā tiks pavadīts uz Vīpes pagasta Landzānu kapiem.  


Jēkabpils 3.vidusskolas kolektīvs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība