Šodien notiks jaunievēlēto Jēkabpils pilsētas domes deputātu pirmā domes sēde

Šodien notiks jaunievēlēto Jēkabpils pilsētas domes deputātu pirmā domes sēde

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.panta 1.daļu, ņemot vērā Jēkabpils vēlēšanu komisijas 2017.gada 4.jūnija lēmumu Nr.15,  jaunievēlēto domes deputātu pirmā domes sēde tiks sasaukta 2017.gada 21. jūnijā plkst. 11.00.

Ingrida Knutiņa
Jēkabpils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja