Jēkabpilī norisinājās seminārs “PILSĒTVIDE UN VELOSATIKSME”

Jēkabpilī norisinājās seminārs “PILSĒTVIDE UN VELOSATIKSME”

9.augustā Jēkabpils Tautas namā norisinājās biedrības “Latvijas Riteņbraucēju apvienība” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību organizētais seminārs “PILSĒTVIDE UN VELOSATIKSME”. 
Semināra mērķis bija skaidrot un informēt par jaunākajām pasaules tendencēm pilsētvides veidošanas jomā, sevišķi pievēršot uzmanību gājējiem un velosatiksmei.  Semināra ievadā klātesošos uzrunāja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, uzsverot velotransporta nozīmi un attīstību, kā arī vēlot semināra dalībniekiem- pašvaldību pārstāvjiem, arhitektiem, projektētājiem,  būvniekiem, kā arī citiem interesentiem gūt jaunu, vērtīgu informāciju un skatījumu uz velotransporta attīstību pilsētās. “Latvijas Riteņbraucēju apvienības” valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks klātesošajiem sniedza ieskatu velotransporta pieaugošajā lomā pasaulē un tā ietekmi, nozīmi tautsaimniecībā. Seminārā tika izklāstīti labie un sliktie piemēri Latvijā un pasaulē, kā arī notika praktiskas aktivitātes- izbrauciens ar velosipēdiem un Jēkabpils infrastruktūras apskate, lai redzētu un analizētu esošo situāciju.
Semināra otrajā daļā VAS “Latvijas Valsts ceļi” ceļu būvinženieris Aigars Šarpņicks stāstīja par Latvijas un ārvalstu praksi pilsētvides infrastruktūras plānošanā- standartiem, likumiem, noteikumiem un praktiskām problēmām, tika izskaidroti valsts standarti velo satiksmes projektēšanai un to piemērošana atbilstoši Ceļu satiksmes likumam un noteikumiem. Seminārs noslēdzās ar diskusiju par Jēkabpilī redzēto. Lektori atzina, ka Jēkabpilī būtu nepieciešams izstrādāt velo koncepciju un paralēli domāt par nākamajiem soļiem velo infrastruktūras uzlabošanā. 10.augusta Jēkabpils pilsētas domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē tika diskutēts par nepieciešamību uzsākt velo un gājēju celiņu koncepcijas izstrādi Jēkabpils pilsētā un šo jautājumu plānots virzīt izskatīšanai domes Finanšu komitejas sēdē jau tuvākajā laikā.

A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste