Apstiprina lēmumu par Jēkabpils vēlēšanu komisiju

Apstiprina lēmumu par Jēkabpils vēlēšanu komisiju

7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika ievēlēta Jēkabpils vēlēšanu komisija. Komisija ievēlēta šādā sastāvā:  Rasa Lukaševiča, Inese Rancāne - Beinaroviča, Edgars Graudiņš, Irina Laurenova, Iveta Upmace, Zigmārs Zemzars, Inita Sietniece. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un sekretārs tiks ievēlēts vēlēšanu komisijas sēdē, kura plānota š.g. 19.septembrī. Pirmo vēlēšanu komisijas sēdi, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, sasauc domes priekšsēdētājs. Vēlēšanu komisija bija jāizveido, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka republikas pilsētas vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas. Atbilstoši 27.07.2017 Jēkabpils pilsētas domes sēdē pieņemtajam lēmumam, tika izsludināta vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās līdz 2017.gada 11.augustam.

A.Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste