14.septembrī notiks domes Finanšu komitejas sēde

14.septembrī notiks domes Finanšu komitejas sēde

14.09.2017. plkst.1000, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī notiks Jēkabpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde. Darba kārtība:                                                                                        

Nr.p.k.

Nosaukums

1.

Par otrās izsoles rīkošanu un otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu

2.

Par piedalīšanos ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē

3.

Par sadarbības līguma slēgšanu

4.

Par grozījumiem sadarbības līgumos

5.

Par grozījumu Nolikumā par kārtību, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās

6.

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs strādājošo darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu nolikumā

7.

Par grozījumiem 30.10.2014. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.365

8.

Par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu

9.

Par amatu sarakstiem

 

PAPILDUS

10.

Par detālplānojuma apstiprināšanu

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  R.Ragainis