Jēkabpilī notiks diskusija jauniešiem “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.”

Jēkabpilī notiks diskusija jauniešiem “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.”

2017. gada 31. oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolā pulcēsies 100 Jēkabpils un tuvāko skolu 10., 11.klases jaunieši, lai runātu par sevi un mums – Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa. Diskusiju vadīs multimākslinieks Kaspars Blūms-Blūmanis, “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un padomniece Liene Valdmane.

 Latvijā jauniešu skaits ik gadu sarūk par 5,7% (CSP). Jaunieši ir tie, kas veidos Latvijas nākotni. Kādas ir jauniešu vērtības, vai un kā viņi redz savu vietu sabiedrībā, vai prot un vēlas izmantot iespējas iesaistīties tās līdzveidē? Šie un vēl citi jautājumi brīvā, drošā un atbalstošā gaisotnē tiks skarti diskusijas laikā mudinot domāt, būt zinošiem, saprast savas stiprās puses, būt aktīvai sabiedrības daļai un apzināti veidot vidi, kurā dzīvojam.

Diskusijas 2017. gada rudenī un 2018. gada pavasarī notiks 8 Latvijas pilsētās. Pēc diskusijām jaunieši tiks aicināti piedalīties Latvijas jauniešu vērtību ABC izveidē 

"PATSkaņi vai LĪDZskaņi - MĒS". Jauniešu definētās vērtības tiks apkopotas digitālā lietotnē, kas būs publiski pieejama 2018. gada rudenī. Lietotnes struktūru veidos 33 latviešu alfabēta burti, katrs kalpojot par sākuma burtu kādai jauniešu vērtībai.

Iespējams, ka tieši Jēkabpils jaunieši ierakstīs visvairāk burtu Latvijas jauniešu vērtību ābecē!  Piemēram, J – jūtas, jautrība, jaunība u.c.

Projekts “Eiropas pēdas Latvijā” ar Kultūras ministrijas atbalstu tiek īstenots kopš 2014. gada. Sīkāk www.eiropaskustiba.lv vai Facebook Eiropas pēdas Latvijā.

 

Projekta vadītāja, Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāre  Liene Valdmane

liene.valdmane@gmail.com, 22144144